Hvem er han derre «næringslivet»? I siste formannskapsmøte i Moss forsøkte ordfører og rådmann å berolige oss alle om at det er god kontakt mellom kommunen og næringslivet. Venstre setter stor pris på dette. Det er viktig å lytte til dem som vet hvor skoen trykker. Vi håper næringslivet blir lyttet til. Venstre stiller imidlertid spørsmålstegn til om kommunen har forståelse for hvor mangfoldig næringslivet er og vil bli. De aller fleste arbeidsplasser er fremdeles ikke etablert. Vårt næringsliv er preget av stadige nye bedrifter og stadige nedleggelser. Det offentlige Norge snakker ofte om det «seriøse» næringsliv. Men hvem snakker om å stimulere den delen av næringslivet som enda ikke er etablert? Hvem snakker om de som teller på knappene om de skal starte en virksomhet i Moss eller ikke? Vi i Venstre ønsker å stimulere alle som vurderer å starte ny næring i Moss. Dette kan være alt fra enkeltpersoner som vurderer å åpne cafe, munnbind-systuer eller store teknologibedrifter.

Moss kommune er i en konkurranse-situasjon med andre kommuner. Mange kommuner ønsker å tiltrekke seg morgendagens næringsliv. Hva er konkurranse-fortrinnet til Moss? Hva har Moss som ingen andre har? Moss kommune har valgt å delegere sin næringspolitikk til et aksjeselskap. Mosseregionens Næringsutvikling AS gjør en stor og viktig jobb innenfor sine prioriterte områder. Kommunen har stor nytte av dette arbeidet. Venstre mener imidlertid at tiden er inne for å drive en mer aktiv og bred næringspolitikk overfor morgendagens næringsliv. De fleste kommuner i Norge har en næringssjef. Det har ikke Moss.

Det største konkurranse-fortrinnet til Moss er tilgangen på arbeidskraft. Moss har norges største arbeidsmarked. Ingen andre steder i Norge når flere mennesker innenfor en times reisevei, enn Moss. Dette er et stort fortrinn for alle bedrifter. Krisetider har nå gitt Moss et nytt fortrinn: Vi har god plass. Sammenliknet med Oslo, kan Moss tilby ekstremt god infrastruktur og ledige næringsarealer. Verdien av god plass har økt den siste tiden. Moss har ledige næringslokaler både i og utenfor byen. I sum er disse to fortrinnene enorme. Mye plass og mye kompetent arbeidskraft. Sammenliknet med andre steder kan Moss derfor komme styrket ut av krisen.

Når kommunen sier de har god kontakt med næringslivet, spør Venstre om hvordan man kommuniserer med et ufødt barn. Vi er glad for kontakten med dagens næringsliv, men hvordan selger kommunen seg til alle som går svangre med en ny bedrift? Venstre erkjenner at dette er et krevende arbeid, men vi ber om at lavthengende frukter nå plukkes ned. Et av visjonsordene til kommunen er «skapende». På kommunens hjemmeside finner vi lett dette ordet. En lavthengende frukt er å gjøre det enkelt for morgendagens næringsliv å få veiledning gjennom kommunens hjemmeside. Gjennom et tastetrykk bør morgendagens næringsliv få kommunal veiledning om hvorfor og hvordan man etablerer seg i Moss. Slik veiledning bør være et samarbeid mellom kommunetorget og Mosseregionens Næringsutvikling AS. Kommunen har, med Venstres støtte, prioritert satsingen på det nye kommunetorget. Målet er at kommunen skal yte enda bedre service og informasjon mot kommunens innbyggere. Der er bra. I dagens krisetider, mener vi at deler av denne servicen må rettes og spisses mot morgendagens næringsliv. Verdien av små og nyetablerte bedrifter er stor for vårt lokalsamfunn. For å oppnå god by og stedsutvikling er vi avhengig av enkeltpersoner som våger å ta høy risiko. Både cafeer og andre arbeidsplasser og møteplasser er ofte avhengig av innehavere som arbeider natt og dag for å lykkes. Summen av alle disse virksomhetene gir det offentlige avgjørende inntekter både på kort og lang sikt. Selv om virksomhetene ikke går med stort overskudd, betales skatt fra ansatte, moms, arbeidsgiveravgift mm.

Vi mener at korona-situasjon gjør at færre er villig til å ta risiko i årene fremover. Dette er en alvorlig trussel mot byutviklingen og næringsutviklingen i Moss. Moss trenger enkeltpersoner og uetablerte bedrifter som jobber hardt og tar høy risiko. Spørsmålet er ikke bare hva kommunen kan gjøre for det etablerte næringslivet, men også om kommunen forstår hvor avhengig man er av alle som ofrer liv og helse for å betale offentlige avgifter i ferden mot realiseringen av en bedrift.

Venstre kjemper selvfølgelig kampen mot det «useriøse næringsliv». Samtidig mener vi at næringslivet er seriøst. Vi mener derfor at det er vel så viktig å stimulere morgendagens næringsliv. Det er ingen motsetning mellom det seriøse næringsliv og morgensdagens næringsliv. Vi er imidlertid bekymret over en overdreven bruk av ordet «seriøse» fort oppleves som «det etablerte næringsliv». Kommunen bør derfor både henvende seg til det seriøse næringsliv og morgendagens næringsliv.

Næringsminister Iselin Nybø inviterer nå en rekke gründere og investorer til innspillsmøte om koronakrisen. På tirsdag holder hun foredrag for næringslivet i Moss. Gründermiljøet i Moss har hatt en svært positiv utvikling de siste årene. Dette miljøet er risikovillig og hardtarbeidende. Vi er glad for at regjeringen ser disse miljøene. Vårt poeng er at Moss kan og må gjøre mer. Vi må kommunisere til det ufødte barn, altså bedriftene som skal etableres i morgen. Moss må fortelle alle om konkurranse-fortrinnet. Hvorfor og hvordan skal du etablere deg i Moss? Kommunen har vist at man er dyktig til å kommunisere i koronakrisen. Denne kompetansen må kommunen bruke til å sikre seg morgendagens næringsliv.