Prisen «Moss Bys pris for god byggeskikk» ble opprettet i 1992 og formålet var og er fremdeles å motivere til og påskjønne innsats for bedre byggeskikk i Moss.

Moss kommune skriver på sine nettsider at prisen hvert år kan tildeles det bygget som etter statuettens kriterier og juryens vurdering best har gjort seg fortjent til den.

Vil ha forslag

For eksempel kan prisen gis til hus som på en fortjenestefull måte er tilpasset distriktets bygningsmiljø, og som ivaretar og fremhever lokal byggeskikk og håndverkstradisjon. Hus kan også være nybygg/tilbygg eller restaurert bygning, eventuelt også utomhusanlegg, understreker kommunen som nå ønsker forslag på kandidater.

Juryen vil gjerne ha forslag på kandidater til prisen for årene 2021 og 2022 og presiserer at prisen normalt skal tilfalle en bygning/byggeprosjekt som er ferdigstilt i året det er nominertfor.

Frist for å komme med forslag er 25. september 2023 og forslagene kan sendes til Mari Rustad i Moss Avis på mail [email protected].

Samarbeidsprosjekt

Forslaget må inneholde bygningen (med adresse) du foreslår, samt en kort begrunnelse på hvorfor akkurat denne bygningen er foreslått. Husk å få med ditt eget navn og adresse.

Utdelingen av Byggeskikkprisen (eller «Moss Bys pris for god byggeskikk») er et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune, Østfoldmuseene, Rygge Museum og historielag, Selskabet Moss by Vel, Moss Ættehistorielag og Moss Avis.

Moss bys pris for god byggeskikk for 2019 gikk for øvrig til Moss kommunale eiendomsselskap for Hoppern skole og i 2020 var det bygget M6 på Verket som fikk prisen. På grunn av koronaen ble begge prisene ble delt ut i en høytidelig seremoni på Parkteatret i januar i år.