Hvilke ambisjoner har Sp for Vålerskolen?

Av
DEL

Leserbrev Et løft av Vålerskolen er blant Høyres aller største prioriteringer. Ett av Høyres programfestede tiltak for inneværende periode er å styrke administrasjonen med ytterligere èn rektorstilling, slik at barneskolen og ungdomsskolen ved Kirkebygden får hver sin rektor. Høyre mener dette vil være en god investering for Vålerskolen i sin helhet, og ser det som svært positivt at kommunedirektøren nå ønsker å se på en struktur som innebærer nettopp en slik løsning. Det er gledelig å lese at også Sp er positive til slik deling.

Tilstandsrapporten for Vålerskolen ble presentert på en oversiktelige og god måte under høstens dialogkonferanse. Det gjøres mye bra, og blant positive resultater for 2019 kan nevnes nasjonale prøver på 5. trinn og elevundersøkelsen på 10. trinn. De gode resultatene skal vi glede oss over! Det som fungerer godt skal vi bygge videre på.

Samtidig avdekker tilstandsrapporten vesentlige utfordringer som ikke er ukjente for oss, og som har vart over tid. Sp har styrt Våler kommune sammenhengende over flere perioder, uten at resultatene har blitt vesentlig styrket. Vålerskolen fortsetter å levere varierende resultater på nasjonale prøver, hvor det også for 2019 avdekkes at 8. og 9. trinn ligger lavere på flere mestringsnivåer. Elevundersøkelelsen på 7. trinn gir videre tydelige signaler om at det må jobbes ytterligere for å forebygge mobbing.

Nasjonale prøver og elevundersøkelser gir ikke alene et fullstendig bilde av hvordan det står til i skolen, men det bidrar til å skape et godt kunnskapsgrunnlag, som må lyttes til og tas på alvor.

Sp må erkjenner at deres påståtte «målrettede arbeid» for Vålerskolen ikke har vært målrettet nok, og at tiltakene så langt ikke har gitt tilstrekkelig grad av ønskede resultater. Sp må fremover være tydelige på hvilke ambisjoner de har for å skape en bedre Vålerskole, noe Høyre er og fortsatt vil være svært opptatt av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken