Fremskrittspartiet har lenge stått alene i kampen mot bompenger og det er også derfor vi dessverre ikke har fått gjennomslag for å stoppe bompengesøknadene fra kommunene. Fordelen er at det snart er lokalvalg og dette blir sannsynligvis siste mulighet velgerne i nye Moss har til å stoppe bompengeringen rundt Moss. Det kommunestyret som nå skal velges er det kommunestyret som skal ta avgjørelsen om man skal be om bompengering i Moss eller ikke.

Fremskrittspartiet mener det ville være meget uheldig for Moss om man f.eks. skulle på bomstasjon på innfartsveien, , Ryggeveien, kanalbroen, fjordveien og andre steder som tidligere har vært vurdert. Spesielt all den tid da hoveddelen av trafikkproblemene i Moss skyldes fergetrafikken som vi ikke har bedt om

Min oppfordring til velgerne er derfor at man er bevisste i sitt valg til høsten. Hvis man ønsker en bomring som fort vil koste en gjennomsnittlig bilist 20-25 000 kr i året må man stemme på partier som er for bom, men hvis man ikke ønsker at Moss kommune skal sende en bompengesøknad så må man stemme på FrP.

Uten bompengesøknad fra kommunestyret blir det ingen bomring.