Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er den frie pressen og deres evne til refleksjon?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moss avis sin leder går til angrep på SV sitt vedtak om å legge frem et eventuelt forhandlingsresultat til uravstemning blant sine medlemmer. Lederen har et eneste langt og negativ fokus på dette vedtaket fattet av SV sitt landsmøte og som partileder Lysbakken er "bundet" av.

I min naivitet så trodde jeg at en avis, den såkalte frie pressen, i det minste innehadde en evne til å se en sak i fra to sider. Moss avis evner åpenbart ikke dette. Lederen bringer ikke inn en tanke om partidemokrati og at dette er noe nytt og uprøvd i politisk sammenheng (men ikke i fagorganisasjoner).

Jeg skal ikke argumentere for eller i mot en slik uravstemning, men registrer bare at Moss avis svikter sine lesere. Nettopp i det å være en meningsbringende og meningsbrytende avis og med mulighet for å gi leserne innsikt i både pro og kontra.

I min gymnastid fikk vi ofte stiloppgaver som innbød til drøfting. Det var viktig å finne argumenter både for og i mot. Muligens skrev ikke lederskribenten slike oppgaver. Likevel vil jeg hevde at avisa svikter. Svikter sine lesere i å kunne se en sak fra to sider. Det burde en lokalavis tilstrebe seg å gjøre.

Avisa sin leder om SV sin uravstemning vil fort kunne tolkes som ett politisk innlegg. Et innlegg om å skape splid mellom de tre partiene, som per i dag, sonderer muligheten av å fremme et forhandlingsresultat. Det synes jeg Moss avis skulle holde seg for god til. Avisa burde heller tilstrebe seg til å gi sine lesere bedre innsikt i saker og dermed gi leserne mulighet til selv å reflektere og danne seg sin egen oppfatning. Det skylder avisa alle sine lesere. Uansett politisk ståsted, dersom avisa ønsker å være en sunn, demokratisk og meningsberettig avis.

Kommentarer til denne saken