Det går raskt mot et lokalvalg som blir svært interessant. Først og fremst vil det bli tatt som en slags meningsmåling på hvor de enkelte partier står foran Stortingsvalget i 2021. Imidlertid kan bli problematisk å betrakte årets kommunevalg som et riksvalg. Til det har det kommet for mange nye lokalpartier og lokallister inn som på en måte er særpartier der primært én sak står i sentrum. Særpartier og lokale lister finnes det mange av rundt om i landet. Kanskje flere enn noen gang. Derved får vi et tynt grunnlag for å trekke konklusjoner fra lokalvalgt til Stortingsvalget i 2021.

Folkeaksjonen mot bompenger eksploderte for bare noen måneder siden og kan vise seg å forkludre valget for mange «seriøse» partier. Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil jeg også karakterisere som et særparti selv om partiet i dag har ett mandat på Stortinget og er representert i en del kommunestyrer. Ny Kurs er et lokalt parti for Rygge og Moss som i flg. meningsmålinger kan gjøre et stort innhugg i velgeroppslutningen til de andre partiene. Lokalt skal det bli svært interessant å følge med på hvilken posisjon dette partiet vil få i den nye kommunen. Partiet er først og fremst en protest mot de to store partiene Ap og Høyre som etter 1945 har vekslet om å styre byen. Rundt om i landet vil det være et utall av lokale lister for å fremme spesielle lokale spørsmål.

Jeg håper de fleste politikere og media er bevisst på at det i høst gjennomføres et lokalvalg. Det er lokalpolitikerne og lokale partier som skal stå i sentrum for oppmerksomheten og det er lokale saker det skal tas stilling til. Det innebærer at vi ikke vil finne verken Erna Solberg, Jonas Gahr Støre eller noen av de andre rikspolitikerne på listene. Derfor mener jeg at statsministeren og andre rikspolitikere bør holde seg i bakgrunn og overlate oppmerksomheten til lokalpolitikerne i landets 422 kommuner. Det er de som skal kjempe om makt og posisjoner. I mosseregionen er det først og fremst kampen mellom Høyres Harald Fløgstad og Arbeiderpartiets Hanne K. Tollerud som vil være i fokus. Men i kampen om de 49 plassene i det nye kommunestyret vil, i flg. Moss Avis meningsmåling, også lokalpartiet Ny Kurs og andre partier være med på å avgjøre hvilken konstellasjon som skal styre «nye» Moss. 

Til tross for liten oppmerksomhet gjennomføres to valg 9. september. Det skal også velges politikere til 19 fylkeskommuner der en av disse er Viken. Velgerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge 87 politikere til Viken fylkesting som med tiden skal få sine kontorer i Sandvika i Bærum. Blant folk flest er interessen for dette valget lik null. Regionreformen er noe som er skapt av politikere for politikere. «Sysselsettingstiltak for politikere» vil jeg kalle de 19 nye fylkestingene. I forbindelse med kommunereformen var den opprinnelige planen til Høyre og Frp at større kommuner skulle overta de fleste oppgaver som fylkeskommunen til nå har hatt. Dessverre ble det ikke flertall for planen. Venstre og Krf, sammen med Ap og SV, vil fortsatt ha tre forvaltingsnivåer i landet vårt. Derfor ble fylker erstattet med regioner.

Til regionsvalget i Viken med 1,2 millioner innbyggere tilbys 18 lister å velge mellom. Jeg kommer ikke til å bruke noen av dem. I år står jeg over regionsvalget. Det blir min måte å protestere på mot en unødvendig reform som koster det norske folk milliarder av kroner. Det har aldri vært noe interesse for fylkeskommunen og den er unødvendig. Staten og kommunene skal kunne styre landet vårt på en god måte. Ved årets valg skal det bli interessant å se om oppslutningen om valget til de 19 regionene vil falle mot 50 prosent.  Ved det siste fylkestingsvalget (2015) var oppslutningen på 55,9 prosent. 

Jeg håper at Stortingsrepresentantene gradvis vil innse at regionreformen ikke er noen suksess. Fortsatt er det usikkerhet om hvilke oppgaver de 87 politikerne i Viken fylkeskommune skal få ansvaret for. Ett av de viktigste områdene Østfold fylkeskommune til nå har styrt er videregående opplæring. Fra 2020 skal for eksempel politikere fra Buskerud og Akershus sammen med Østfold bestemme hvilke linjer det skal være, og hvordan utdanningstilbudet til ungdommen i Moss skal administreres. For meg virker ikke det fornuftig. Dette blir det ikke mye nærdemokrati av!

Hva som skjer med fylkesveiene kan det også stilles spørsmålstegn ved. Men å dele ansvaret for vedlikehold av veier i Norge på tre forvaltningsnivåer, stat, region og kommunene, virker lite rasjonelt. La kommuner og staten dele dette ansvaret. 

Jeg håper vi går høstens politiske valg i møte med interesse. La valgkampen fokusere på de lokale utfordringene og la Stortingsvalget om to år ligge. Jeg tror regjering og opposisjon på Stortinget har mer enn nok med å rydde opp i all usikkerhet i den politikk vi får i de to årene vi har fram til neste valg. Rydd opp i situasjonen rundt bompenger og bomveier og hva som i framtida vil skje med by- og veipakker rundt om i landet. Det er et konglomerat av planer i hele landet fra Finmark til Østfold. Hvordan skal de finansieres?  Derfor bør Erna parkere sin valgbuss. Dette er lokalvalg der de lokale politikerne skal komme i fokus. Om to år er det rikspolitikernes tur til å presentere sine programmer. Da kan Erna gjerne kjøre buss!!