At kuer er hellige i India var noe vi fikk med oss allerede på barneskolen. Mens en i den vestlige verden spiser kukjøtt uten nevneverdig skam, er det et dårlig marked for McDonalds Beef Burger i Gandhis hjemland. Fenomenet var opprinnelig en ultraortodoks tolkning av hinduismen, basert på troen på reinkarnasjonen i kombinasjon med kuas viktighet som husdyr, men ble selve symbolet på indisk identitet under frigjøringskampen mot den britiske koloniherren. Nå til dags straffes slakting med livsvarig fengsel i enkelte delstater og det er mer tabubelagt å diskutere enn innvandring i Sverige.

«Dagens fergeleie står høyt i kurs»!?

...det gjorde kua for oss

Vi har dyrket Dagros i Moss også. På et av firkortene i Mossekortstokken, som illustrerer et besøk fra svenskekongen under unionstiden, som en parallell til det indiske opprøret, heter det: « Vi gjorde hva vi kunne vi borgere på Moss, og det vi ikke kunne, gjorde kua for oss».

Havnespor eller RV19-løsning?

Moss Havn fikk derimot aldri noe firkort. Containerhavna vokste fram da storhetstiden for industrien var på hell, men skulle likevel bli en hellig ku for byens to styringspartier. Den må ha symbolisert en siste skanse i kampen mot sovebystempelet. Mens utflagging og nedleggelse av arbeidsplasser med veldig mange flere ansatte ikke resulterte i noe annet enn et resignert skuldertrekk ble containerhavna festningen som aldri skulle overgis.

Eiendom

Virkningene av denne helliggjøringen for byutviklingen taler for seg selv. Det hele startet i 2012 med intensjonsavtalen mellom kommunen og Rom Eiendom om at den framtidige stasjonen og jernbanelinjen skulle ligge langs Værlebukta, med containerhavna og miljøriktig godsspor som et perfekt alibi (selv om skyhøye gevinster av eiendomsutvikling basert på sjøutsikt etter alle solemerker var det egentlige motivet). Med fasit i hånd vet vi i dag konsekvensen av dette premisset, ved at alternativ trasé for jernbanen aldri ble undersøkt.

Kan riksveinøtta knekkes?

Dernest kom planprogrammet for Moss Havn som ble vedtatt i 2014, der den framtidige containerhavna skulle bygges ut på en 100 mål, eller tre ganger Melløsparken, stor halvøy utover i fjorden, og som i 2016 ble stadfestet i form av reguleringsplan. Denne ambisjonen ble på et tidspunkt modifisert, etter at den skandaløse dumpingen av sprengstein med plasttråder ble beordret stoppet av Fylkesmannen, og en sannsynligvis innså at det aldri hadde vært mulig å finansiere et slikt prosjekt (eller at jernbaneutbyggingen i mellomtiden hadde betalt for mellomlagring av containere på Vanem). Fortsatt er containerhavna planlagt flyttet sørover utenfor Kleberget, til fortvilelse for dem som er glad i kystlinjen og for berørte boligeiere, men i mindre målestokk enn det som først ble vedtatt.

Paradoks

En skulle tro at det var nok nå, at den hellige kua allerede hadde forårsaket tilstrekkelig skade. Men de som håpet på det kan dessverre komme til å måtte spise sin hatt. På grunn av det utrolige paradokset at ingen ovenfra (til tross for at temaet er helligdom menes her Samferdselsdepartementet og ikke vår Herre) forlangte at bane og vei måtte samordnes, samtidig som den nye jernbanelinjen vil danne en samferdselsmessig berlinmur, er traseen for den framtidige riksveien en gåte ingen klarer å løse. Riktignok er en tunnel gjennom Kleberget og opp til E6 halmstrået som fortsatt kan redde byen, men containerhavna med sitt godsspor (som ingen vet om noen gang vil bli realisert eller brukt) blokkerer sannsynligvis for denne løsningen. I fullt alvor vurderer en da å legge veien over Festelandet og innover i et jordbruksområde og kulturlandskap av nasjonal betydning i Rygge (ref Riksantikvarens rapport: Kulturlandskap av nasjonal interesse i Østfold).

Da alternativer for ny riksvei ble presentert på et åpent møte 24. september i år påpekte konsulenten, som for øvrig også har Moss Havn som oppdragsgiver, men som her snakket på vegne av Statens vegvesen, viktigheten av å beholde containerhavna. Med sine tolv arbeidsplasser, med sin tungtrafikk og vedvarende nattestøy og med sin beslagleggelse av byens fineste kystlinje skal den fortsatt erklæres som verneverdig, selv om en rasering av et av våre fineste kulturlandskap og boområder ligger i den andre vektskålen. \u0009

Bøffel

Med påskudd av at det bare dreier seg om bøffel, har India seilt opp som verdens nest største eksportør av biff, selv om velinformerte kilder hevder at en utvilsomt må spe på med en annen type kveg for å klare slike volumer. Hvor store skal konsekvensene bli før byens to styringspartier må innse at selv hellige kuer kan slaktes?\u0009