Moss avis har et oppslag om en rullestolbruker som blir låst i egen bolig. Årsaken er at han trenger elektrisk rullestol for å komme ut og inn av huset. Brukeren kan selv søke NAV, men først må kommunen på befaring og «utrede behovet». Og her opplyser kommunen at det kan ta mange måneder å få utredet dette behovet. Slik diskriminering kan vi bare ikke akseptere. Jan Grue ble årets Osloborger for nettopp å påpeke den diskriminering forflytningshemmede utsettes for, ikke minst i kollektivtrafikken. Enda verre må det være – som nevnt i avisen – en som knapt kommer ut og inn av egen bolig.

Hvor lang tid kan det ta å utrede at en person trenger f.eks. elektrisk rullestol? 46 personer står i dag på venteliste og ventetiden kan være opptil 8 måneder. Det kan ikke aksepteres. Den enkelte ansatte gjør sikkert så godt hen kan, men her må det settes inn ekstra ressurser. Har ikke kommunen selv kapasitet så ta et skippertak og kjøp inn denne utredningstjenesten. For å konkludere med ja eller nei til behov for rullestol/scooter kan det umulig være en særdeles vanskelig og tidkrevende prosess som må i gang.

Få slutt på diskrimineringen nå.

Jørn Ramberg

Høyrepolitiker i Moss