Gå til sidens hovedinnhold

Hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utvikling de senere år har vært slik at økonomer og samfunnsvitere sitter i mange ledende stillinger der hvor ingeniørene tidligere var ledene. Det kan nok ha vært mange fordeler med det, men så har det også vist seg ulemper. De inntreffer når økonomer og samfunnsvitere begynner å mene å påstå ting i ingeniørverden uten å rådføre seg med ingeniøren først. I Moss Avis ser vi eksempel en samfunnsviter som mener vi ikke trenger vindmøller.
Man kan ha grunner for å mene at vi ikke skal bygge vindmøller fordi de dreper fugler, de ødelegger urørte naturområder, de gir ikke kommunene den grunnrente de burde få.

Når det i MA hevdes at vi ikke trenger elektrisiteten fra vindmøllene – da måtte jeg ta til pennen. Det ble hevdet at vi ikke kan bruke elektrisiteten fra møllene uten at vi samtidig har en back-up med fossil energi, kull eller oljekraftverk. Dette ble hevdet, fordi vinden ikke alltid blåser.
Særlig i Norge blir dette helt feil. Her har vi fossekraft som kan reguleres opp og slik er en perfekt medspiller til vindkraft og solenergi. Norge er et langstrakt land, noen steder vil det til enhver tid blåse.

Regjeringen har bestemt som en oppfølging av Parisavtalen at vi skal at vi skal kutte klimagassutslipp med 95-95% fram til 2050. Energiforbruket i Norge i dag består at 50% elektrisk energi og 50 % fossil energi. Elektrisk energi må erstatte fossil energi før 2050. Fotnoten indikerer at dette er en lang reise. Det er dette som er det grønne skiftet. Eksempler er vindmøller som bygges vannkraftverk som blir oppgradert, biler som blir elektrifisert, industri som blir elektrifisert. Vi har et supereksempel her i vår hjemby fra Steinulla, som den kalles på folkemunne. De har tidligere smeltet råstoffet stein, med kull, men skal nå smelte steinen med elektrisitet før den spinnes til ull. Mange busser går på metangass produsert lokalt fra matavfall, et supereksempel på grønt skifte. Båt og store lastebiler kan vanskelig gå på strøm, dette fordi de vil trenge så mye batterier og bruke så lang til på lading at det ble knapt tid eller plass til transport. Her finnes ingeniørløsning: hydrogen som brennes i brenselceller og gir strøm til framdrift. Hydrogen og brenselceller tar vesentlig mindre plass enn batterier. Hydrogen kan vi produsere med vindmøller og solenergi når sola skinner og vinden blåser. Deretter kan vi lagre hydrogenet til vi trenger den til andre formål. Rakettforsking? Neida, Hyundai og andre masseproduserer hydrogenbiler. Teknologien er i drift mange steder i verden. Færøyene ligger så langt ute i havet at det ikke nås med sjøkabel. Her har de overkapasitet av vindkraft, denne brukes til produksjon av hydrogen, nok til biler og ferger.
Nedbygging av oljesektoren fram mot 2020 vil gi en katastrofe med arbeidsledighet prediker mange. Det vil ikke skje hvis vi startet nå og bygger opp industri på hydrogen og havbaserte vindmøller som per i dag ikke kan konkurrere prismessig med vindmøller på land. Oljeingeniører og oljearbeidere sitter på mye kunnskap som kan bidra inn i slik ny industri.

Så ingeniørløsningen er på bordet, men hvordan få med økonomene og kapitalen som skal til? Min løsning er basert på en velkjent og velfungerende modell som jeg vil kalle Jens Evensen modellen. Den går ut på at staten tar risikoen i oppstart av prosjekter og hvis prosjektet går godt, skal der betales avgifter til staten. En vinn-vinn løsning. Den har funket veldig bra på olje og gass. Leteboringsrefusjonsordningen kalles den for olje. Milliarder av kroner har Norge puttet inn her som tilskudd til oljeselskapene. Ordningen er ikke så mye omtalt fordi pensjonsfondet har vært hyggeligere å sette i fokus. Jeg tenker den vil fungere like bra på hydrogen og vindmøller, og den vil lokke økonomer og investorer med på reisen.
Men vi må starte nå, en slik omstilling tar tid. Og - hvilke alternativer har vi?

Fotnote: Brutto energiforbruk i fastlandsnorge i 2017 var 220 TWh, hvorav strømforbruk i var 134TWh iflg https://www.ssb.no/statbank/table/11564/tableViewLayout1/

Kommentarer til denne saken