Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan involveres frivilligheten i krisetider?

DEBATT

Vi er fortsatt midt i en pandemi, og den vil vare lenge. En eller annen gang vil det være over, men nye utfordringer vil komme. For oss som jobber i frivilligsentralene i Østfold, er jobben blitt endret av Covid 19-pandemien. Det er viktig at vi har evnen til å omstille oss og reagere raskt. Det er også viktig at vi har evnen til å oppsummere og lære av erfaringer, og husk - forskerne kommer! Vi vil bli spurt om hva vi gjorde under pandemien og hvorfor vi gjorde det!

Frivillighet er svaret – men hva var egentlig spørsmålet?

Vi bør reflektere over det vi har gjort, og kommunene bør evaluere hvordan de har samarbeidet med frivilligheten - sammen med frivilligheten. Det er lurt å skrive ned erfaringene nå mens vi enda husker. Vi tror dessverre at det er lett for at man tenker at man skal involvere frivilligheten, men ikke tenker nøye nok på hvilken rolle de frivillige kan ha.

Hele landet er på tuppa, igjen og igjen…

Vi ble alle tatt på senga av pandemien, og i den første perioden var hele landet på tilbydersiden. Vi visste ikke hva vi skulle bidra med, og hvor mange som ville ha behov for hjelp. Vi mobiliserte, eller rettere sagt: Viruset mobiliserte. Det var langt flere som ville være frivillige enn det var behov for, i hele landet. Det er et dilemma: Folk vil bidra, men samtidig skal flest mulig holde seg hjemme.

Selv frivillige må koordineres, og vi må ha systemer for smittevern, for betaling av matvarer og for hva de frivillige kan brukes til. Noen må koordinere og kvalitetssikre den frivillige innsatsen. Noen må være kritiske til hva frivillige skal gjøre og ikke gjøre, og sette grenser.

Kommunene har veldig ulike løsninger

Vi i frivilligsentralene er blitt involvert i kommunens arbeid på ulike måter. Noen var med i planleggingen, andre ble tatt med på et senere tidspunkt og fikk ikke være med på å legge premissene for samarbeidet, mens andre ikke ble tatt med i det hele tatt. Noen hadde skriftlige avtaler med kommunen, slik det ble anbefalt. Noen tok egne initiativ, andre svarte på henvendelser. Det ble ganske ulike løsninger i de forskjellige kommunene, og vi bør se på hvilken lærdom vi kan trekke ut av dette.

Oppsummert:

· Vi må oppsummere og reflektere over ting mens vi fortsatt har dem ferskt i minne!

· Oppleves saken som viktig og riktig trenger vi ikke å mobilisere folk, saken mobiliserer folk. Mange vil bidra, mange hjelper naboer, venner og slektninger!

· Det er mange frivilligsentraler i Østfold, vi kan og vil bidra!

· Vi må snakke mer om organisering av frivillige og om profesjonalitet innen frivillighet.

· Vi må også tørre å snakke om det som ikke funker. Vi kan ikke ha så mye enighetskultur at ting ikke blir tatt opp.

· Vi må snakke mer om beredskap. Beredskap må bli en større del av alle planer, også av kommunenes frivillighetsstrategier.

På vegne av Østfold Frivilligsentraler,

Hildegunn Kvamme, daglig leder Sarpsborg Øst Frivilligsentral

Torill Sørenssen, daglig leder Moss Frivilligsentral

Synnøve Buer, daglig leder Trøgstad Frivilligsentral

Kommentarer til denne saken