Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan skal vi nå forholde vi oss til grunnforholdene i Værla og i Moss?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Benedicte Lund og jeg har i 2021, på vegne av MDG Moss, sendt to brev til Samferdselsminister Hareide vedr jernbaneutbyggingen og grunnforholdene i Værla. I tilsvar til oss 08.04.21 skriver Hareide :

«Det er BaneNOR som byggherre og Moss kommune som lokal planmyndighet, som har ansvaret for å sørge for at prosjektet i Moss gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte».

Fram til nylig har kommunen støttet seg på BaneNOR og NGI som har plassert Værla i risikoklasse 4, dvs.middels fare.

05.09.21 kom nyheten i MA om at rådgiver/professor i geologi, Erling Siggerud i Digital Geologi, mener kvikkleiresonen er i risikoklasse 5, dvs. den mest alvorlige.

Siggerud har 30 års erfaring som geolog og har kunnskap om vurdering og håndtering av grunnforhold for blant annet olje- og gassnæringen, Dette er kunnskap og teknologi som også kan brukes på land i Norge, på samme måte som det brukes mange andre steder i verden.

Siggerud peker også på at Moss kommune bør kreve å få utlevert dataene fra grunnboringene NGI har gjort for kommunen og for Bane NOR. Disse holdes i dag tilbake av NGI.Han sier: «NGI har gjort dette arbeidet på oppdrag fra en statlig aktør og en kommunal myndighet, og undersøkelsene er blitt betalt med offentlige midler. Derfor bør offentligheten få tilgang til disse dataene».Når data som dette holdes hemmelig er det med på å skape tvil rundt beslutningsgrunnlaget.

Onsdag 08.09.21 melder MA at kommunens direktør for plan,miljø og teknikk Torunn Årset, har invitert Siggerud til et møte for å få en orientering om kunnskapsgrunnlag, metoder og undersøkelser han og hans firma benytter seg av.

MDG er som kjent et parti som baserer sin politikk på vitenskap, mao. er vår politikk kunnskapsbasert. Derfor ønsker vi rådgiver/professor i geologi, Erling Siggerud, med sin spisskompetanse velkommen i vurderingsarbeidet rundt grunnforholdene i Værla. Vi ønsker også Torunn Årsets initiativ velkommen.

For MDG erdet nå klart at vi må få en avklaring av om risikoklassen i Værlaer 4 eller 5. Det er ikke bare jernbanen som er i spill, men faktisk store deler av byen vår, menneskeliv og ikke minst tilliten til lokalpolitikerne våre.

For som Samferdselsdepartementet sier i sitt brev til Jernbanedirektoratet,10.03.21: «Kvikkleireskredet på Gjerdrum natt til 30. desember 2020 minner oss på hvor enorme konsekvenser et slikt skred kan få.Det er viktig at det gjennomføres tilstrekkelig kartlegging av grunnforhold i planlegging som berører kvikkleire. Dersom utbygging skal gjennomføres i et område med risiko for kvikkleireskred er det viktig at det gjennomføres grundige risikovurderinger, at det foreligger grundig dokumentasjon på forebyggende tiltak, og at sikkerheten er høyt prioritert i prosjektet».

De sier videre: «Vi forutsetter at Jernbanedirektoratet som kjøper av tjenester fra byggherren BaneNOR forsikrer seg om at byggherren har systemer på plass og at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på risikovurderinger og avbøtende tiltak for pågående/planlagte utbyggingsprosjekter i områder med kvikkleireforekomster».

MDG har også tatt initiativ overfor Formannskapet : med «ønske om orientering om kommunens syn på oppfølging av grunnforhold i Værla-området». MDG vil samtidig advare politikere mot en «blåøyd» tiltro til BaneNOR. MDG mener at et ansvar som påhviler politikerne i Moss nå,som lokal planmyndighet, er å få en avklaring på om kvikkleireområdet ligger i risikoklasse 4, eller risikoklasse 5.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.