Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan vi snakker om NAV

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter den tragiske hendelsen ved NAV Årstad der en av våre kollegaer mistet livet, koker det i kommentarfeltene. De fleste sender støtteerklæringer og varme tanker til familie og etterlatte. Ingen skal utsettes for noe slikt på jobb i NAV og vi skal ikke tolerere vold, trusler eller hatefulle ytringer. Likevel tok noen raskt til nettet for å ytre sin forståelse for at noe slikt kunne skje. Og like raskt dreier diskusjonen seg om hva NAV gjør feil.

I sosiale medier, og ellers i det offentlige ordskiftet, blir diskusjoner om NAV ofte svært polariserte og preget av splittende retorikk. Det bidrar til å gi et unyansert bilde av en etat som i fjor utbetalte over 500 milliarder kroner i form av ytelser til halvparten av Norges befolkning. For folk flest har stort sett positive opplevelser med NAV og får stort sett penger når de skal. Hver dag går 19 000 ansatte på jobb med høy kompetanse, stort engasjement og motivasjon til å gi mennesker muligheter. Likevel er det blitt hverdagskost med negative karakteristikker og hatefulle kommentarer og uttalelser rettet mot NAV. Kritikk og det å bli sett i kortene er på sin plass og bidrar også til å gjøre oss bedre. Men hets og hatefulle ytringer hører ingensteds hjemme.

Vi frykter at overdreven retorikk og ensidig negativ framstilling i media vil kunne bidra til å gjøre hverdagen for NAV-ansatte farligere, og at det blir vanskeligere å gjøre en god jobb.

NAV forvalter mange og til dels kompliserte lovverk, som politikerne har vedtatt. Noe av misnøyen med NAV oppstår nettopp i skjæringspunktet mellom innbyggernes høye forventninger til velferdsstaten og opplevelsen av at NAV ikke alltid leverer i henhold til denne forventningen.

Vi er bekymret for at negative og til dels hatefulle ytringer på nett kan bidra til å nøre opp under sinne og aggresjon, og at det på sikt kan bidra til å senke terskelen for vold, trusler, uønskede kommentarer og ytringer rettet mot våre ansatte. Ikke bare har dette noe å si for sikkerheten til NAV-ansatte, det påvirker også hvordan de kan gjøre jobben sin. Vi mener du ikke skal behøve å frykte for ditt eget liv når du gjør jobben din.

Vi som NAV-ledere kan ikke akseptere at våre ansatte skal oppleve generell utrygghet på jobben.

Vi mener gjensidig tillit, åpenhet og dialog er en grunnleggende forutsetning for å finne de beste løsningene sammen med de som kommer til oss. Vi har derfor alle, som en del av velferdsstaten, et ansvar for tryggheten til NAV-ansatte slik at vi kan gjøre en god jobb for våre innbyggere. NAV skal være et trygt sted å jobbe og vi har ingen flere å miste.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.