Jeg har flere ganger utfordret Moss AP og Moss Høyre om bompenger uten svar.

Senest 18. juni skrev jeg i Moss Avis om temaet der jeg utfordret Moss AP/H om de fortsatt står bak sin tidligere politikk om å etablere en bompengering rundt Moss med mulig bomstasjon på kanalbroen, Ryggeveien, innfartsveien, Klostergaten, Abelsgate, Fjordveien, Dyreveien osv.

Dette vil fort koste en gjennomsnittlig bilist 20-25 000 kr i året. Det er fortsatt mulig å stoppe bompengeringen i Moss da det er det nye kommunestyret som velges nå til høsten som tar stilling til om man ønsker å sende en bompengesøknad eller ikke.

Jeg synes de politiske partiene i Moss derfor bør være ærlige og åpne ovenfor velgerne og jeg håper derfor at AP og H svarer denne gangen. Vil dere støtte FrP i å si nei til en bompengering rundt Moss?