Senterpartiet har de siste to årene økt sin oppslutning blant velgerne. Meningsmålingene varierer mellom 15-19%. Med bakgrunn i det negative fokus som Senterpartiets politikere har stått for, synes jeg det er påfallende at partiet ikke har enda større oppslutning.

Velgerne må jo sitte igjen med et inntrykk av at det meste er galt i kongeriket Norge. Nåværende regjering har nærmest kjørt landet vårt i grøfta. Kommunene har fått dårligere råd (statistikken viser noe annet). Tjenester fjernes fra innbyggerne (meg bekjent kjenner jeg ikke til nedlagte skoler, barnehager og sykehjem). Riktignok har en kommune fått medieoppmerksomhet fordi innbyggerne har reist seg mot et forslag om skolenedleggelse. Det pussige er at denne kommunen blir styrt av Senterpartiet.

Ifølge Senterpartiet blir landet gradvis solgt til utenlandske eiere. Utlendingene synes snart å overta både skogeiendommer, vassdrag og industribedrifter. Men partitoppene er tause, når norske selskaper kjøper opp bedrifter i utlandet.

Senterpartister er norgesmestere i å klage og kritisere. Den situasjonsbeskrivelsen som blant andre Slagsvold Vedum og Geir Pollestad bringer til torgs, sier meg at «svartedauden» må være like rundt hjørnet. At Norge stadig topper FNs liste over gode land å bo i, synes ikke å gjøre inntrykk. Alle midler tas i bruk for å sverte politiske motstandere.

Hvorfor tror da bare 19% av velgerne på nåtidsbeskrivelsen til Slagsvold Vedum? Hvorfor flokker ikke enda flere seg rundt partiet til storbonden fra Hedmarken?

Kan det tenkes at velgerne ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen? Skyldes det at velgerne ikke liker at Senterpartiets politikere setter land opp mot by? Byfolk er jo, ifølge Slagsvold Vedum, kaffelatte-drikkende livsnytere, som ikke bidrar til verdiskapning. Han hevder at det sunne bondevettet ligger utenfor Sinsenkrysset.

Kan det også skyldes at nordmenn som har kjøpt tusenvis av ferieeiendommer i Sverige, Spania, Hellas og Tyrkia, synes det er rimelig at enkelte utlendinger også kan kjøpe eiendom i Norge?

Eller kan det faktisk tenkes at velgerne gjennomskuer Senterpartiets situasjonsbeskrivelse av tilstanden i landet?

Kan det tenkes at velgerne ikke liker at Senterpartiet er i ferd med å snu ryggen til Europa (si opp EØS-avtalen og forsøke å få en ny avtale)? Det virker som partiet heller ville kjæle med det som har vært?

Jeg synes det er flott at det ikke er flere velgere, som har latt seg lure av Senterpartiets historieskriving.