Det er faktisk ikke alle privatister som på død og liv trenger eksamen. Media og regjeringen omtaler privatister som en homogen gruppen, men saken er at vi er langt ifra å være det.

Du kan ta opp et eller to fag som for eksempel engelsk eller samfunnsfag for å heve snittet ditt og komme inn på et studie. Du kan også være privatist ved siden av bacheloren din, du kan ta ditt eget morsmål som privatist om det er på listen over godkjente språk. Eller du kan gjøre slik jeg gjør og ta hele 2. og 3. året på videregående på nettstudier som privatist.

Om du tar kinesisk 3 som privatist så kan du i praksis komme på eksamensdagen, få karakteren din og gå hjem. Det er ingen obligatoriske oppgaver eller noen ting. Om du er en slik privatist trenger du eksamen din.

Sånn er det ikke for meg. Før eksamen må jeg først lese gjennom pensumet som består av tekster og forelesninger. Jeg er hele tiden orientert i hva kompetansemålene er og hva av stoffet som blir lagt vekt på. Så har jeg mellom 4-10 obligatoriske og svært omfattende innleveringer i hvert fag og får en karakter og tilbakemelding på dette. Akkurat som en videregående elev, det betyr at jeg på en måte har et standpunkt, det jeg lurer på da er hvorfor dette standpunktet ikke er godt nok til å telles som standpunktskarakterer jeg kan få på vitnemålet? Hvorfor må jeg ha skriftlig eksamen når jeg gjør akkurat det samme som vanlige videregående elever, bare at jeg gjør det hjemme?

Da Udir gjorde en analyse av karakterstatistikken fra 2009-2010-2018-2019 viste den at 4 av 10 elever gjør det dårligere på skriftlig eksamen enn det de har i standpunkt. På privat skoler rammer det faktisk hardere med 46% altså nesten halvparten. Dette gjelder for fagene norsk hovedmål og sidemål, engelsk og matematikk. Det varierer riktignok på hvilke karakter i standpunkt eleven lå på. Av de som lå på 5 i standpunkt så sank 57% ned i karakter på eksamen. For de som hadde 3 i standpunkt falt 30% ned. Så som dere sikkert skjønner etterlater Melbye oss i en situasjon der de fleste er dømt til å tape.

Skrevet av Karen 18 år, privatist