Hvorfor trenger vi en ny regjering i dette landet? Hvorfor kan ikke Erna Solberg få fortsette i fire år til? Hun klarer seg da ganske bra eller? Eller gjør hun egentlig det? Er det kanskje sånn at vi trenger en forandring, at det er på tide med en regjering som ser ting med litt andre øyne? En regjering som ikke har som førsteprioritet å gi mer til de som har mest fra før?’

Hvis vi ser på de siste årenes utvikling ser vi at den borgerlige regjeringen vi har hatt siden 2013 har gjennomført flere svekkelser av arbeidsmiljøloven, blant annet ved å gi økt adgang til bruk av midlertidige ansettelser, fjerne kollektiv søksmålsrett osv. Dette skapte selvsagt furore i arbeiderbevegelsen og det ble gjennomført en to timers generalstreik i 2015. Regjeringen Bondevik II prøvd på i sin tid også å svekke arbeidsmiljøloven, men deres forslag til ny arbeidsmiljølov ble i stor grad reversert etter valget i 2005 da de rødgrønne overtok makten.

Under den pågående pandemien har vi flere ganger sett at regjeringen Solberg har lagt frem forslag til krisepakker som ville ført til at arbeidsfolk hadde kommet dårlig ut økonomisk, om ikke stortinget hadde gått inn og gjort endringer. For eksempel kom det et forslag om endringer i permitteringsreglene ved koronaens utbrudd, som ville ført til at arbeidstakerne i stor grad måtte tatt regningen for de første par ukene i permisjon. Dette ble endret av Stortinget etter signaler fra blant annet LO.

Da grensene ble stengt på nyåret i 2021 førte det til at de som bor utenlands og dagpendler til jobb i Norge ble stående uten mulighet til å komme seg på jobb og helt uten inntekt. De hadde heller ikke rett på ytelser fra NAV ettersom det her ikke dreide seg om permittering eller lignende. Etter massivt press fra LO i både Norge og Sverige og en fanemarkering på Svinesundbroen, ble det til slutt innført en kompensasjonsordning. Da hadde dagpendlerne stått uten inntekt i over fire uker.

I Erna Solbergs regjeringstid har vi blant annet fått økt privatisering, staten har solgt seg ut av en rekke virksomheter og vi har sett en svekkelse av arbeidsmiljøloven. Man har fjernet skattefritt sluttvederlag og kollektiv søksmålsrett, kuttet feriepenger på dagpenger og redusert stønaden til barnebriller – for å nevne noe.

De har også sørget for å legge ned de gamle fylkene, og opprettet store nye regioner som i flere tilfeller ikke henger på greip i det hele tatt. Se bare på Viken, som består av gamle Østfold, Akershus og Buskerud, en koloss av en region som er helt ulogisk satt sammen.

Det vi trenger nå er en rødgrønn regjering. Vi må fjerne Erna og hennes skatteletter, sette på bremsene på privatiseringstoget og reparere det vi kan av de usosiale kuttene som er innført. Vi må styrke arbeidsfolks rettigheter og sørge for at de som har mest fra før bidrar litt mer.

Vi må ha en regjering som kan rydde opp i mye av det som har blitt gjort de siste åtte årene, reversere en del av det Solberg & Co har innført og finne nye og bedre løsninger på det man eventuelt ikke kan gå tilbake på. Norge behøver en regjering som tar vanlige folk på alvor og er villig til å kjempe for å bevare norske arbeidsplasser, en regjering som sørger for at vi har tilgang på gode offentlige velferdstjenester og fast arbeid på gode vilkår – og selvsagt en god pensjon når den tiden kommer.

Så bruk stemmeretten og stem for en ny regjering.

Godt valg!

Østfold Handel og Kontor

Ole-Jacob Larsen - leder