Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor var vi alene?

LESERBREV

I kommunestyremøte mandag 12 april i sak 37/21 valge kommunestyret enstemmig å følge nasjonale retningslinjer for korona.

Lørdag 17 april opplevde Vestby en skremmende situasjon hvor vi var den eneste grønne kommunen blant våre naboer. Det førte til kaotiske sitasjoner med overfylte kjøpesentre og en invasjon av kjøpelystne naboer, ikke bare fra rett ved siden av, men ett ganske godt stykke unna også!

Det var tilnærmet unntakstilstand med trafikkaos, store folkemengder og lange køer av mennesker både med og uten munnbind. Senterledere innførte strengere vakthold og gjorde så godt de kunne, men hjalp det Vestbys innbyggere?

Hvor mange av våre innbyggere valgte å bli hjemme? Var du en av de?

Her har vi gjort en kjempeinnsats i egen kommune så skal man risikere at alt er forgjeves fordi noen MÅ på shopping! Håpløst.

Var man ikke klar over dette når Ordfører la frem sak 37/21 om å gå fra 5a til 5b?

Var man ikke klar over statusen til våre nabokommuner?

Hvorfor var ikke dette beskrevet i saksfremlegget?

Hvorfor var ikke Ordfører klar over dette som representerer kommunen utad i alle politiske møter?

Ble det ikke informert om dette fra Hdir før kommunestyremøte denne mandagen?

Hvem hadde ansvaret for at kommunestyret får ett korrekt underlag for vedtak? og hvem signerer på innkalling?

Er det ikke slik at saksfremlegg skal inneholde all relevant informasjon så HELE kommunestyret sitter med nøyaktig den samme informasjonen til å fatte ett vedtak?

Hvem mista ballen?

Kommentarer til denne saken