Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor vil de bli skuffet ?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge kan det se ut som de fleste begynner å bli redde for at det blir for mye CO2 i atmosfæren. Kanskje kan det være beroligende for noen hvis de hadde gjort et forsøk på å forstå hvor det som nærmest ser ut som panikk kommer fra.

IPCC’s har laget en mengde panikkskapende rapporter. Disse blir gjengitt av aviser, TV, Cicero m.fl. Resultatet er en masse mennesker som ser det som absolutt påkrevet å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Hva baserer så IPCC seg på ? Blant annet absorpsjon av IR stråling i atmosfæren, målt av satellitter. At CO2 absorberer IR kvanter med passende energi, har vært kjent i mer enn 100 år. At noen forskere har tatt det for gitt, at det medfører at en gass med CO2 innhold blir varmere, er en gjetning, ikke basert på målinger.

Denne gjetningen som er underlaget for alt oppstyret om CO2 er altså ikke noe annet enn en antagelse.

Heldigvis finnes det forskere som ikke baserer seg på antagelser, men som forsøker å finne ut om dette er riktig. De finner alle sammen det samme.. At absorpsjon av IR bestråling i CO2 ikke blir til varme.

To av disse eksperimentene kan du lese om her:

Eksperiment gjort av Thorstein Seim. (fysiker)

http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

Eksperiment gjort av dr. Thomas Allmendinger

https://www.allphyscon.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019_BP_1961D-monograph-e-book.pdf

Page 65: There is no good reason to assume that absorbed IR-radiation will be entirely transformed into heat.

Hvorfor har vi da en stor befolkningsgruppe som lever i frykt for en kommende ulevlig planet ?

I Norge har vi flere store forskningsmiljøer, blant annet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som ikke har tatt seg bryet med å sjekke den underliggende (gale) antagelsen. Likevel forer de massemedia og politikere med resultatet av sine modellberegninger som da hviler på gale antagelser.

Resultatet av å fjerne CO2 fra atmosfæren vil ikke endre temperaturen i atmosfæren, men vil etter alt å dømme svekke plantenes evne til å vokse. Inklusive planter brukt til mat, og vil således svekke grunnlaget for matproduksjon.

Man vil altså bli skuffet over resultatet av alle bestrebelser på å fjerne CO2 fra atmosfæren.

Kommentarer til denne saken