Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor vil ikke styringsflertallet ha regnskap for byggesaksbehandling og gebyrer?

DEBATT

I kommunestyret i dag ble årsregnskapet for 2020 behandlet. I den forbindelse fremmet vi et ønske om å få oversendt regnskap for byggesak og gebyrer. Dette støttet alle opposisjonspartier og uavhengigemedlemmer av kommunestyret (21 representanter).

Til vår store overraskelse stemte posisjonen i kommunestyret imot dette.

Begrunnelsen fra Arbeiderpartiets gruppeleder var at dette spørsmålet hørte ikke hjemme her.

I flg plan og bygningslovens bestemmelse kan gebyret ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene man har med slike saker. (Selvkostprinsippet)

Dette kan legge til grunn gjennomsnittsbetraktninger, og det er ikke et krav om at et konkret gebyr fullt ut må tilsvare kommunens kostnader i den enkelte sak.

Som medlem i utvalget som behandler byggesaker, har jeg opplevet mange søknader om reduserte gebyrer. Da har det blitt påpekt fra administrasjonen at vi må "finne dekning" for reduserte inntekter.

Det har også ved flere anledninger blitt gitt betydelige reduksjoner i gebyrene, samtidig som mindre enkeltsaker kan få urimelig høye fakturaer. Eks. 18000.- i gebyr for en søknad om tak over eksisterende veranda.

Nettopp for å få et bedre grunnlag for å finne ut om vi har det riktige regulativet, ønsket vi å få denne oversikten. Det burde blitt brukt som grunnlag for budsjettbehandlingen, samtidig som det ville vært nyttig i forbindelse med prosessene om forenkling av saksbehandlingen.

Dessverre ønsket ikke flertallet å få disse opplysningene.

Kommentarer til denne saken