I dag er det likelønnsdagen. Den markerer at kvinner i teorien jobber gratis ut året.

Kvinner tjener i snitt ca. 87 kroner for hver hundrelapp menn tjener. Dette lønnsgapet er redusert med kun fire kroner siden tusenårsskiftet. Sammenligner man lønna til kvinner og menn med høyere utdanning blir forskjellene enda større.

Omregner vi statistikken til dager i året, jobber kvinner i teorien gratis fra og med 16. november.

Selv om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, går det langsomt. CORE – Senter for likestillingsforskning leverte i år rapporten som viser at det vil ta minst 50 år før i har full likelønn. Må dagens studenter bli pensjonister før de blir likestilt?

Når pensjonen vår i tillegg baserer seg på alle år med inntekt, tjener kvinner dårligere, også som pensjonister. Vi har ikke tid, eller råd, til å vente. Hvorfor er det da så få som kjemper for likelønn?

Et nytt og viktig verktøy i kampen for likestilling
«Ute av syne, ute av sinn» er en kjent norsk klisjé. Dessverre er det ofte slik med likestillingsarbeidet også. Ser man ikke urettferdigheten, er det vanskelig å gjøre noe med den.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er bestemmelser i lovverket Stortinget har gitt oss for å skru opp tempoet i kampen for likelønn. Hvis vi bruker dette verktøyet riktig, vil det kunne bidra til at det ikke tar over 50 år før vi har likelønn. ARP gir alle norske myndigheter virksomheter og organisasjoner en plikt til å jobbe aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Alle norske arbeidsplasser må altså aktivt kartlegge kjønnsbalanse, likelønn og ufrivillig deltid hos seg. I tillegg skal de beskrive hvordan situasjonen er i egen virksomhet. Nå kan ikke lenger arbeidsgiver lukke øynene for problemet. Det gjør også lettere å gjøre noe med lønnsgapet vi markerer i dag.

ARP må ikke bare se bra ut på papiret. I årets lønnsoppgjør var det derfor viktig for FO og LO at aktivitets- og redegjørelsesplikten kom på plass i tariffavtaler og avtaleverk. Det gjorde vi for at partene i arbeidslivet, både på sentralt, regionalt og lokalt nivå, må forplikte seg til å følge opp regelverket.

Nå som vi har fått på plass verktøyet, begynner den virkelige jobben.

Hva gjør dere for likelønn?
Det er ledere og arbeidsgivere som har ansvaret. Likevel kan vi ikke lene oss tilbake og vente på bedre tider. Du kan ta ansvar ved å snakke med din tillitsvalgte på jobb. I samarbeid kan dere ta i bruk ARP som et verktøy for å utjevne forskjeller mellom kvinner og menn på arbeidsplassen.

Skal vi hindre at likestillingen tar 50 år må vi jobbe nå. Det gjør du ved å markere likelønnsdagen. Snakk med en venninne, en kollega eller familien om likelønn og ARP. Marker dagen på sosiale medier. Det viktigste er at vi styrker laget som kjemper mot lønnsforskjeller.

Meld deg inn i en fagforening eller verv en kollega dersom du allerede er medlem. Slik står vi opp for trygghet.