I lasset med forsøpling står et telefonnummer – blir svært fortvilet når vi ringer

Et telefonnummer skriblet på papp med en tusj leder til en person. Han avviser tvert at han kan ha noe å gjøre med forsøplingen i Rygge.