Gå til sidens hovedinnhold

Ideologi og den rette vei

DEBATT

Høyre har i lengre tid forsøkt å gi ordet ideologi ny mening. Den nye betydninga av ordet synes å være: «Politisk tankesett eller avgjørelser utført av sosialister som truer fornuftige løsninger og den rette vei».

I den grad man skal la seg provosert av uriktig bruk av ord har jeg nå kommet til et punkt hvor jeg ser nå behovet for å kommentere dette, ikke fordi bruken av ordet gjentar seg, men fordi den er bevisst.

«Vår by skal styres ut i fra ideologi - ikke ut i fra hva brukere eller skattebetalere ønsker», skriver Høyres Jørn Ramberg i et innlegg i Moss Avis. I saken refereres det blant annet til fritt brukervalg av helsetjenester.

Historien om fritt brukervalg og privatisering av helsetjenester i Moss er historien om Orkerød sykehjem, om Skoggata omsorgsboliger og deler av Hjemmebaserte tjenester som i 2013 - 2014 under ordfører Tage Pettersen gikk inn i det private. Og det er historien om veien tilbake til kommunal drift under ordfører Hanne Tollerud. Det er mye som kan fortelles om denne historien. Hvordan Norlandia fikk sin kontrakt av drift av Orkerød sykehjem, denne lå åtte millioner kroner høyere enn det som var budsjettert for drift i kommunal regi. Det er historien om hvordan Orange helse også drev opp prisen etter kontraktinngåelse, uten at det ble lyst ut nytt anbud. Det er historien om virksomheter som ikke ansatte nye sykepleiere da de sluttet, for å ansette helsefagarbeidere, fordi de kostet mindre i driftsbudsjettene, og mange flere historier. Dette er venstresidens historier og høyresiden har sine bl.a. den om at det privatdrevne sykehjemmet hadde noe bedre score ved en brukerundersøkelse, dette dyrkes for hva det er verdt. Og høyresiden savner sine brukerundersøkelser. Bruk av brukerundersøkelser hatr blitt satt på vent i helsesektoren etter kommunesammenslåingen. Vi er i Moss kommune i ferd med å prøve nye metoder for en bedre tilbakemeldingskultur.

Når Jørn Ramberg referer til brukere og skattebetalernes ønsker må jeg få minne om at brorparten av brukerne av hjemmebaserte tjenester beholdt de kommunale tjenestene da disse ble åpnet for fritt brukervalg. La meg minne om at i siste meningsmåling på tema private helsetjenester, utført av InFact i 2019, valgte et klart flertall kommunale tjenester framfor ønsket om private. La meg også minne om at det er vi som nå sitter i posisjon etter siste valg hvor temaet private helsetjenester var en viktig tematikk i valgkampen.

Høyres ideologi er en som går ut på at konkurranseutsetting og markedet vet best, og at de beste avgjørelser tas av markedsmekanismer hvor pengers flyt og menneskers frie valg i dette markedet viser den rette vei.

Det vil være naivt å tenke seg at et parti vil gå en retning uten en ideologi til grunn. Hva man mener er et fornuftig valg baserer seg jo nettopp på ideologi, ikke minst gjelder dette også for Høyre.

Høyre er godt plantet i konservatismen og kaller seg selv et liberal-konservativt parti, et parti som støtter opp under det private initiativ. Partiet Rødt vil være et anti-kapitalistisk parti basert på grønne sosialistiske hovedprinsipper, som springer ut av marxistisk ideologi.

Høyre får fortsette å fremme sin politikk, basert på sin ideologi, så skal nok vi fortsette å jobbe for vår. Men vi kommer ikke til å sitte stille og lytte bifallende når Høyre later som de står for fornuft, som en motsetning til ideologi.

Trangen til å slippe markedskreftene fri bygger også på ideologi.

Kommentarer til denne saken