Gå til sidens hovedinnhold

Ikke bare et sted i skogen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Amtmannes grav ligger svært idyllisk til like under toppen av Baugsåsen. Slik har den ligget i 141 år. Den er kanskje Norges minste gravlund. I alle fall er den blant de ytterst få, sannsynligvis den eneste som inneholder graver fra både førkristen tid og fra kristen tid. Amtmannens grav ble vigslet i 24. mai 1880, den dagen amtmann Carl Sibbern ble lagt i jorden.

Når Rygge var egen kommune var det ingen annen kommune i Norge som hadde større tetthet av fornminner i forhold til størrelse på kommunen. De fleste av disse kulturhistoriske skattene ligger i og rundt Carlberg gård og nedover mot Værne kloster gård.

Etter utgravingen ved Dilling stasjon for et par år siden konkluderte arkeologene med at området hadde huset en av de største vikinglandsbyene i landet. Vi kjenner til munkeordenen, Johanitterordenenen, Tempelriddere i Jerusalem, som etablerte sin virksomhet på klosteret på Værne i 1170-årene. Landskapsvernet rundt det gamle klosteret ble vedtatt av Kongen i Statsråd i 2013, først og fremst på grunn av funnet av «gullsporen», de tre steinringene som ligger i området, de titalls jern- og bronsealderrøysene som ligger så majestetisk på høydepunktene rundt om, og på grunn av herregårdene Værne kloster og Carlberg. Ikke minst ble landskapets egenart vektlagt. I 1973 ble Norges første naturreservat etablert her - Bogslunden naturreservat. En unik edelløvskog som inneholder de mest varmekjære løvtrærne vi har her til lands. Midt i dette ligger Amtmannes grav.

Få steder her til lands kan vise til et tilsvarende herregårdspreget landskap. Nettopp derfor er det vernet. Og med vern etableres det egne lover og forskrifter på hvordan området skal forvaltes. Det er Regjeringen ved Miljøvernministeren som har det øverste forvaltningsansvaret for området. Klima- og Miljødepartementet har satt Miljøverndirektoratet, Statsforvalteren og Statens Naturvernoppsyn til å påse at disse lovene og forskriftene etterleves. I det daglige er det Moss kommune som skal følge opp at alle tiltak som gjøres innenfor det 5400 dekar store området er i henhold til vedtatte lover og forskrifter.

Carl Sibbern er en av de gravlagte ved Amtmannens grav. Carl Sibbern var 4. barn av Eidsvollmannen, amtmannen, stortingsrepresentanten og statsråden Valentin Christian Wilhelm Sibbern. Carl Sibbern, var født i 1809 og fikk utskilt 1/3 av fødestedet Værne Kloster Gods i 1840 og bygde opp gården Carlberg. Han var også som sin far amtmann (fylkesmann) og stortingsrepresentant i en mannsalder. Han var en foregangsmann for etablering av Østfoldbanen, og hadde sitt eget stoppested og stasjon nederst i Carlbergveien. I minnelunden på Baugsåsen ble ytterlig fem familiemedlemmer til Carl Sibbern gravlagt nemlig Carls hustru, Agnes Louise Kierulf og parets tre barn: Axel, Kathinka, August. Og til sist August Sibberns hustru, Karin Alida. Det for lenge siden bestemt at Karin Alida Sibbern, som døde i 1972, skulle være den siste av seks som ble sted til hvile på den lille gravlunden oppe i skogen på sørsiden av Værla.

Det er hevet over en hver tvil at Amtmannens grav er et vernet kulturminne. Det til tross ble det høsten 2020 startet med en rekke utbedringer av minnelunden i privat regi. Den 24. november 2020 utstedte Moss kommune stoppordre og krav om retting av tiltak på de arbeidene som var utført frem til da inne på minnelunden. Statsforvalteren i Oslo og Viken i samarbeid med Moss kommune, har foretatt en befaring i på det vernede kulturminnet. Likeledes var Øst politidistrikt på stedet og ville vurdere om tiltakene som var gjort i og rundt den minnelunden kunne karakteriseres som miljøkriminalitet.

Men tiltakene som utføres på minnelunden i privat regi har likevel ikke stoppet opp. Men det gjorde imidlertid det kommunale og statlige byråkratiet. Kommunen skylder på Statsforvalteren, og Statsforvalteren skylder på mangel på tid, samt hull i lovverket. Politiet ønsker en klar fortolkning av regelverket fra Klima og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Og mens jeg, og andre med meg venter, orienterer vi Miljødirektoratet i saken. Miljødirektoratet sendte saken videre til kommunen som de mente er rette forvaltningsmyndighet i saken. Nå har vi snakket med avdelingsdirektøren for Klima og miljøvern hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, for å be dem prioritere saken. Øst politidistrikt bekrefter at saken fortsatt er under etterforskning, og at saken kan påregnes å være ferdig etterforsket i august/september. Og sånn går nu dagan!

Mens byråkratiet er handlingslammet, blir vi, som forsøker hjelpe stat og kommune med at lov og forskrifter blir overholt, for å ta vare på historien til Amtmannens grav, gjort til latter. For tiltakshaveren fortsetter som ingen ting skulle ha skjedd og er i ferd med å gjøre den vernede minnelunden etter amtmannen Carl Sibbern om til en «botanisk hage». Busker og trær som på ingen måte skal vokse innenfor landskapsvernets grenser er satt i jorden i rikt monn. Amtmannens grav er fortsatt et statlig vernet kulturminne som reguleres av lover og forskrifter. Området Amtmannens grav ligger på eies fortsatt av grunneieren, som er eieren av Carlberg gård. Og sist men ikke minst er Værne kloster landskapsområde og Amtmannens grav en måte å sikre deg og meg allemannsretten i naturen. Den vil vi gjøre alt for å beholde.

Kommentarer til denne saken