Arbeiderpartiet har ikke lykkes med mye, men har klart en ting. Nemlig skapt et inntrykk av at formueskatt er et gode for folk flest staten tar inn. Det er det ikke. Folk flest er tjent med at det er lokale bedriftseiere i Norge som har et generasjonsperspektiv. Derfor burde formueskatten skiftet navn til det det er: «ekstra avgift for å være norsk og skape arbeidsplasser».

I unntaksåret 2020 skjer dette. Bedriftseiere i hele Norge må betale denne ekstra avgiften for å være norsk og basert på verdier nyttårsaften før Norge ble stengt ned på grunn av corona. Avgiften skal inn uansett om bedriften går med overskudd eller underskudd. Den skal inn også om bedriften har gått konkurs i løpet av året. Og dette vil Ap ha enda mer av?

Høyresiden i Norge burde ta Ap på denne logiske bristen og få frem at de går i retning av kommunisme der staten skal eie alt. Men mest skuffende er det at Høyres finansminister argumenterer på samme måte som Ap.

«Det er ikke aktuelt å fjerne hele formuesskatten før man har en løsning på plass for å unngå nullskattytere» sa han etter at Vestland Høyre helt korrekt foreslo å fjerne hele skatten - det samme som FrP har programfestet.

Det finnes ikke nullskatteytere Jan Tore! Norske bedriftseiere skaper arbeidsplasser som igjen skatter til kommuner og staten. Disse bidrar til at vi alle på stortinget har milliarder å dele ut hvert eneste år. Til skoler, barnehager, helsevesen og samferdsel. Det er ikke penger som kommer av seg selv inn i statskassen. De kommer fordi noen skaper verdier og arbeidsplasser. Disse forteller meg tydelig at de ikke har noe imot å betale skatt i gode tider og av overskudd. Problemet er den ekstra avgiften i form av formueskatt. Fordi man er norsk og skaper arbeidsplasser.