Moss Avis har 14. januar et innlegg av medlemsansvarlig i Moss FrP Ole Martin Johansen: «Nei til å bosette flere flyktninger». Han advarer og argumenter mot at regjeringen nå har anmodet kommunene Moss og Rygge om å bosette henholdsvis 36 og 20 flyktninger i løpet av 2019. En anmodning som altså kommer fra dagens Høyre/FrP/Venstre-regjering ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk.

Les Johansens innlegg her: Ikke lett å være Frp'er for tiden

Anmodningen gjelder altså flytninger som dagens regjering har satt JA til å ta imot og integrere, og som i dag sitter i ulike flyktningmottak stort sett i Norge. Det burde være rimelig greit å bli enige om at denne integreringen skjer bedre ved at disse menneskene bor, arbeider, studerer og lever i en av Norges kommuner, framfor å bli sittende i et slikt mottak.

Likeledes har Moss Avis-lesere i tidligere innlegg fra lokale FrP-ere sett at de høylytt protesterer mot at regjeringen har overkjørt lokalsamfunnet i Moss, for eksempel ved å tvinge igjennom en Bane Nors valgt jernbanetrase som skal gå gjennom kommunen, uten å være villige til å undersøke eller kvalitetssikre alternative trasévalg, for eks. med stasjonen anlagt på Myra (v/Basartaket). Men regjeringen ved samferdselsminsteren, som enten har vært FrPs nestleder Ketil Solvik-Olsen eller nå FrPs nye stjerneskudd Jon Fredrik Dahle, har avvist dette. Da er det jo greit å merke seg at det er samferdselsministeren som er generalforsamling i Bane Nor.

På samme måte har FrP lokalt tatt på seg oppgaven med å fronte protestene mot at den nye Rv 19 i Moss (veien mellom fergeleiet og til E6) skal bompengefinansieres. Noe altså finansminister og leder i FrP Siv Jensen og den samme samferdselsminister legger til grunn for å finansiere de fleste nye veiprosjekt i Moss og Norge.

Nei, det kan ikke være lett å være lokal FrP-er om dagen, når merkesakene som de lokalt engasjerer seg mest i for å protestere og advare mot, er den politikken deres egen regjering og topptillitsvalgte ønsker å gjennomføre.

Når det gjelder flyktninger som IMDI anmoder om å bosette i våre to kommuner, kommer disse i stor grad fra land hvor Norge ved regjeringen har vært involvert i NATO-ledede kriger. Kostnaden ved dette arbeidet burde altså egentlig vært belastet regjeringens eget forsvarsbudsjettet. Ønsker man å begrense verdens stadig økende flyktningestrøm kunne et godt sted å begynne være å bekjempe det ivrigste land i «Nato-klassen» når det gjelder å «stille opp» i angrepskriger utenlands. Men akkurat her hører vi ikke så mye fra FrP.

Dersom du som leser dette innlegget mener at regjeringen i langt større grad burde ta hensyn til den store motstanden fra folk i nye Moss både om jernbaneraseringen og finansieringen av nye Riksvei 19, er nok ikke det å slutte opp om FrP det lureste man kan gjøre. Det er heller å finne seg andre partier å slutte seg til, og et selvsagt minimumskrav burde det være at dette partiet og deres tillitsvalgte mener det samme lokalt som det de mener når de passerer kommunegrensa (og altså drar til Stortinget). Samt at en bør kreve at ledelsen i partiet ikke bruker tid og krefter på å motarbeide interessene til folk som faktisk skal bo og leve i de kommunene de er valgt til å forfekte interessene til.