I disse dager avgjøres om robuste boliger skal ligge kloss på omsorgs boligene på Ekholt.

Robuste boliger heter nettopp det fordi de skal tåle herping av utagerende folk med store problemer innen rus og psykiatri.

Disse er det selvfølgelig viktig å gi gode tilbud til også, men ikke på bekostning av trygg og god omsorg for sårbare eldre. Vi trenger tomter til mange flere omsorgsboliger i Moss.

Det vil bli stadig flere eldre som vil trenge det. Det er derfor lurt å reservere tomter nær etablerte omsorgssentre for disse.