Vi har lagt bak oss både 17. mai og den tradisjonsrike Bygdedagen i Rygge. Sistnevnte var søndag 5. juni. Som vanlig, var bygdetunet godt besøkt både 17. mai og på bygdedagen. Det nok mest interessante ved årets bygdedag var den offisielle innvielsen av Rør-huset. Vi koster på oss et raskt tilbakeblikk. Rør-huset er datert til 1710, vi har dermed å gjøre med ett av Rygges og distriktets aller eldste bygninger. Huset var opprinnelig hovedbygning på gården Rør Nordre. Gården fikk nytt våningshus i 1950-årene, og det gamle huset ble senere brukt til diverse formål. Tidligere eier, Anders Rør, hadde et sterkt ønske om at huset skulle bevares for ettertiden. Han sørget derfor for at taket ble holdt i stand. Men strengt tatt hadde han ikke bruk for bygningen verken som bolig eller til gårdsdriften. Et konstruktivt samarbeid mellom Rygge Museum og Anders Rør førte til at gamlestua på Rør Nordre ble flyttet til bygdetunet.

Rygge Museum har mange ildsjeler, vi trekker spesielt fram Helge Aker, Egil Rødsrud og Gunnleif Grannes som har stått i spissen for flytteprosjektet. Sakte men sikkert, har idealistene i Rygge Museum møblert og bygget opp et gammelt hjem i huset fra Rør. Ti år har det tatt å ferdigstille Rør-huset. Det er imponerende å tenke på hvor mange arbeidstimer og slit som ligger bak det ferdig restaurerte og møblerte huset. Glemmes skal heller ikke alle giverne som har bidratt med møbler og inventar til huset. Vi i Rygge er dem alle stor takk skyldig! Dessverre fikk ikke Anders Rør oppleve det ferdig restaurerte huset på bygdetunet. Men den offisielle åpningen ble foretatt av hans enke, Sonja Rør.

Rygge Museum har knyttet til seg dyktige fagfolk i prosessen. De har samarbeidet nært med både fylkeskonservatoren, MK Eiendom og arkitekt Marit Johansen. Interiørantikvar og tapetmaker Victoria Brand har laget nøyaktige kopier av husets gamle tapet. Nok en gang, har Victoria Brand fått vise hva hun duger til. Tapetene i Rør-huset har blitt fantastisk fine.

Hva møbleringen angår, er den ikke ensartet. Her finner vi alt fra 1700-talls bondemøbler til vakre biedermeiermøbler. Måneskinnslampe, «amerikaklokke», vakkert porselen og gammelt husgeråd er også å finne i huset. Det var et klokt valg, at museumslaget valgte å ikke konsentrere seg om én tidsepoke. Dette gjør at huset blir levende og en får straks følelsen av at det fortsatt er et hjem, og det har tross alt bodd folk i bygningen i nærmere trehundre år. Ildsjelene i Rygge Museum ser for seg at Rør-huset både skal fortelle om Rygges rike tradisjoner, og skal kunne brukes til kulturelle arrangementer som foredrag og mindre konserter. Moss og Omegn Tenkepark legger for egen del til, at vi er sjeleglade for at det er Rygge Museum og ikke Moss kommune som bestemmer farta her. Moss og Omegn Tenkepark gratulerer Rygge Museum og bygdas befolkning med det ferdigstilte Rør-huset. Vi benytter også anledningen til å takke ildsjelene på museet for sin store innsats for å bevare Rygges identitet og kulturarv. Det er mer aktuelt enn noen gang!