Havnesjefen ønsker å berolige byens innbyggere, og sier det ikke er grunn til å frykte Asko's planlagte og klimanøytrale varetransport gjennom Moss.

Det er grunn til å tro at Havnesjefen har slagside når det gjelder Moss by sine interesser. Havnesjefen er ansatt for å drive havna. Siden havnas interesser ikke nødvendigvis er i byens interesse, blir hans forsikringer å betrakte som partsinnlegg.

Asko's planer for varetransport mellom sine lagre, er det ingen grunn til å kritisere. Det er ingen tvil om at dette innebærer et positivt bidrag for å redusere utslipp av klimagasser. Asko's arbeid for bærekraftig utvikling fortjener honnør. Med sitt arbeid viser de vilje og evne til å bygge en lønnsom bedrift, og samtidig påta seg et betydelig samfunnsansvar.

Når planene forutsetter bruk av Moss Havn, blir det dessverre ikke lenger positivt.

Havna representerer en støykilde på dagtid, kveldstid og om natten. Havna bidrar også til lysforurensning om natta. Havna med all sin virksomhet dokumenterer hvor galt det blir å ha en slik virksomhet i sentrum av en by.

Foruten målet om bærekraftig utvikling, aktualiserer byggingen av nytt Askolager i Sande behovene for transporteffektive løsninger for Asko. Av kostnadsmessige hensyn må de ta stilling til hva som lagres hvor. I denne sammenheng blir organisering av transportløsninger viktig for å kunne opprettholde og forbedre fleksibilitet og leveringsdyktighet til sine kunder.

Dessverre er det slik at Asko sine planer innebærer en økning av støyforurensning. Planen er å transportere varer utenom rushtrafikken for ikke å belaste trafikkbildet, spesielt gjennom Moss, ytterligere.

Dette betyr transport om natten.

Moss Havn er allerede pålagt å betjene skip om natten. Asko sine planer betyr ytterligere støyforurensning.

NY KURS ser ingen grunn til å forandre standpunkt om nedleggelse av containerhavna, Når vi kommer i posisjon vil vi fremme forslag om å starte forhandlinger med Borg Havn om fremtidig samarbeid, og flytting av containervirksomheten dit.