– I Utdanningsforbundet Moss er vi klare til å ta kampen når og hvis det blir aktuelt, og arbeidsgiver får tidsnok varsel når eller hvis det skjer, sier Tommy André Christensen, leder av Utdanningsforbundet i Moss.

Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS, etter at fagforeningene stemte nei til resultatet etter lønnsoppgjøret i våres. KS representerer kommunene og fylkene.

Streiken startet før sommerferien og siden har flere og flere lærere blitt tatt ut i streik. Onsdag meldte Utdanningsforbundet at de tar ut ytterligere 1.800 medlemmer i streik fra mandag. Da vil rundt 8.100 av deres medlemmer være i streik. I tillegg til drøyt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget, ifølge NTB.

– KS har avvist våre løsningsforslag og viser direkte motvilje til å få slutt på denne streiken. Vi har lagt på bordet forslag som kan bidra til å gi elevene flere lærere med lærerutdanning, bidra til at lærerne ikke blir lønnstapere nok en gang – og gi lærere med lang utdanning og erfaring et bedre resultat, sa Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal til NTB onsdag.

– Engasjerte og opptatt av streiken

Foreløpig er ingen lærere i mosseregionen tatt ut.

Christensen sier at mosselærerne er motiverte.

– De opplever at det er en viktig kamp selv om de ikke er en direkte del av streiken nå. Det har vært god støtte på de streikemarkeringene vi har vært på i andre kommuner. Jeg opplever at de er engasjerte og opptatt av streiken, sier han.

I tillegg til lønn, er kompetanse et viktig poeng i denne konflikten.

– Det handler om viktigheten av å ha kvalifiserte lærere i klasserommet. I Moss møter elevene ukvalifiserte lærere hver eneste dag som ikke har pedagogisk og didaktisk kompetanse. I Moss er det tusenvis av elevårstimer, nesten titusen elevårstimer, som er uten en lærer med kompetanse, mener Christensen.

– Det går jo utover elevene til slutt. Kan vi akseptere det, spør han?

Han mener at de lokale politikerne må legge press på sine egne politikere i KS sitt landsstyre.

– De lokale politikerne har arbeidsgiveransvar for lærerne. De sier i alle partiprogram at de ønsker gode skoler og lærere med kompetanse, da må de vise det, sier han videre.

– Ønsker ikke å ramme elevene

– Nå har streiken vart en stund og mange elever rammes. Hva tenker du om den situasjonen dersom lærere i Moss tas ut i streik?

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å ramme elvene, men det ansvaret må KS ta selv. De har ansvaret for at vi er i den situasjonen vi er nå. Allerede fra dag én i streiken har Steffen Handal vært klar for å ta imot KS, men de har ikke villet møte oss.

Han legger til at dersom det blir tvungen lønnsnemnd, et det elvene som vil tape på det.

– Da har elevene fortsatt ukvalifiserte lærere i klasserommet.

– Ganske fastlåst

Til NTB har Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS, uttalt følgende:

– Utdanningsforbundets motkrav er umulige å innfri, både av hensyn til kommunenes økonomi og til tariffavtalen som er inngått med alle andre fagforbund i kommunesektoren, sier Tor Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.

Han sier at de har strukket seg langt og kommet lærerne i møte med flere konkret forslag til å løse streiken, men alt er blitt avvist.

– Utdanningsforbundets nye varsel om opptrapping av streiken rammer først og fremst elever og foreldre. Dette er en veldig alvorlig situasjon for over 100.000 barn og unge som rammes av denne langvarige streiken, sier Gangstø.

Partene har tidligere vært i kontakt med riksmekler Mats Ruland, men forsøket på å finne en løsning strandet.

Han uttalte til NRK på onsdag at han planla nye samtaler mellom partene i løpet av uka.

– Det er en ganske fastlåst og vanskelig situasjon, men vi gir ikke opp, sa Ruland.

Riksmekleren bekreftet til VG torsdag ettermiddag at det har vært nye møter i forbindelse med streiken. Han forteller imidlertid ikke hvem det har vært møter mellom.

Til Dagbladet opplyser Utdanningsforbundet at de ikke har deltatt på møter torsdag.