Ingen mossinger nådde fram mot Bane NOR i lagmannsretten

Ni eiendomseiere i Moss tok sine respektive erstatningssaker til lagmannsretten etter at tingretten hadde utmålt erstatninger for eiendommer som ble avgitt til jernbaneframføringen. Ingen av dem kom bedre ut.