Ingen sikre observasjoner av ulven på to dager

Etter politiets observasjon av ulven natt til 16. mai finnes det ikke sikker dokumentasjon på hvor den har tatt veien videre.