Den siste folkeavstemninga i 1994 var om landet skulle verta medlem av EU. I Norge har me eit representativt demokrati. Det betyr at me har vald politkarar til å styra for oss. Dei må ofte ta avgjerder i saker som folket ikkje ville stemt over i ei folkeavstemning.