Moss Avis har publisert et innlegg av Rowena von Ohle og Håvard Jensen under tittelen «Nytt ja til Rygge flyplass». I innlegget fremsettes det påstander om Arbeiderpartiets holdning til Taxfree og Rygge flyplass som ikke har rot i virkeligheten.

I innlegget skriver FrPs kandidat følgende: Dessverre er det kommet signaler om at Ap, Sp, SV, KrF og Rødt vil stemme ned en taxfreebutikk på Rygge, som vil bety at flyplassen ikke har grunnlag til å starte igjen, og mange arbeidsplasser vil ikke bli noen realitet. Dette er trist for innbyggerne i Østfold, og alle de som ønsker å bruke flyplassen.

LES FRP-INNLEGGET HER:

Les også

Nytt ja til Rygge flyplass

FrPs kandidat må gjerne oppklare hvor disse signalene kommer fra, for dette er å betrakte som rent oppspinn. Før sommeren behandlet Stortinget sak om Taxfree-virksomhet ved norske flyplasser. Her kommer det klart frem av saken og Arbeiderpartiets stemmegivning i Stortinget at vi ikke rokker ved Taxfree-ordningen. Som Arbeiderpartiets alkoholpolitiske talsperson har jeg selv vært delaktig i behandling av sak i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. At Rowena von Ohle fra FrP skal være bedre kjent med Arbeiderpartiets standpunkt i denne saken enn Arbeiderpartiet selv og undertegnede fremstår som underlig. Partienes votering og standpunkt ligger tilgjengelig for alle på Stortingets nettsider.

Det er tidligere vedtatt at regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget om taxfree-ordningen. Det ble bedt om en utredning med alle konsekvenser av å la Vinmonopolet  overta taxfree-salget av alkohol ved norske flyplasser ved utløp av gjeldende anbudsperioder. Før jul 2018 leverte regjeringen denne utredningen til Stortinget. Dette ble behandlet som en egen sak våren 2019.  I denne saken ble det ikke av noen partier fremsatt forslag om å endre Taxfree-ordningen, eller å la Vinmonopolet overta. Det er for mange ubesvarte spørsmål. Ett av dem er finansieringsgrunnlaget for private flyplasser.

FrP har på sin side fremforhandlet en regjeringsavtale med KrF, Venstre og Høyre der et av punktene er at regjeringen vil utrede en ordning der Vinmonopolet kan delta i konkurranse om å drifte taxfree-salget på flyplassene. Det kan være flere grunner til at dette kan være en uklok løsning, men vi venter i spenning på regjeringens utredning. Arbeiderpartiets standpunkt ligger fast. Det uaktuelt å svekke finanseringen til Norske flyplasser.

Trygge arbeidsplasser krever stabile rammevilkår. I Østfold har vi fortsatt friskt i minne FrP-regjeringens innføring av flypassasjeravgift. Som et resultat av budsjettforhandlinger mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF ble flypassasjeravgiften innført. Vedtaket ble gjort uten kontakt med partene i arbeidslivet, og ekstraregningen kom derfor som en overraskelse på en internasjonalt konkurranseutsatt næring.

NHO Østfold skrev det presist i sitt høringssvar om flypassasjeravgift: Vedtaket om innføring av flyseteavgiften ble fattet uten noen form for forutgående prosess eller konsekvensanalyse av mulige samfunnsmessige, økonomiske og miljømessige konsekvenser ved innføring av en slik avgift. Vi ber om en slik analyse iverksettes og vurderes før en evt. innføring av avgiften.

Innføring av flypassasjeravgiften er næringspolitikk på sitt verste, og slike hastevedtak uten partssamarbeid og konsekvensanalyser er en trussel mot trygge arbeidsplasser. Det er unødvendig av FrP å drive skyggeboksing med Arbeiderpartiets politikk når energien kunne vært brukt til å rydde ut skjelettene av egne skap.

Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet og FrP står langt fra hverandre i mange saker.  Vi skal tåle høy temperatur og friske debatter i den kommende valgkampen, men jeg håper at kandidaten fra FrP i tiden fremover holder seg for god til å spre usannheter.