I løpet av høsten vil ensemblet besøke Moss ikke mindre enn seks ganger, noe som vil gi lokale og regionale kulturkonsumenter enda bedre kunnskap om et unikt orkester.

Viktig i den sammenhengen er Sparebankstiftelsen DnB/Deextra's sponsorkroner på 1,5 millioner kroner.

Partnere

– Samarbeidet med Moss er det første i det vi håper er en rekke kommunale kulturpartnere, sier ensemblets direktør Thorstein Granly. Onsdag kveld møtte han ordfører Hanne Tollerud og Moss kirkes representant Tor Sørby. Tilstede var også haldenordfører Thor Edquist.

Granly er glad for at det er nettopp Moss som er den første konkrete samarbeidspartner. Han roser byens kulturliv og ikke minst spennvidden.

– Responsen vi har fått når vi har søkt et tettere samarbeide har vært enestående.

Anerkjent

Det norske Blåseensemble ble stiftet allerede i 1734 og har i alle år vært en av Haldens store eksportartikler. Orkesteret nyter anerkjennelse som et av de beste i sin sjanger.

– Det er et høykvalitativt musikalsk ensemble, konstaterer Tor Sørby på vegene av vertskapet, Moss kirke.

Haldens ordfører, Thor Edquist, lovpriser samarbeidet og minner om at Det norske Blåseensemble er helte fylkets orkester. Han skryter også av orkesterets kvaliteter, og viser til utenlandsk respons.

– Jeg har selv vært med dem til London og opplevd anerkjennelsen, sier han.

Naturlig

Direktør Granly påpeker at det har falt seg helt naturlig å søke samarbeid med Moss først, men at han ønsker et tettere og tilsvarende samarbeid med flere andre østfoldbyer.

– Vi innfører også en abonnementsordning som garanterer publikum å kunne glede seg over Det norske Blåseensemble, og det til en redusert kostnad.