Det sier Erlend Wiborg (Frp), medlem av Moss bystyre og stortingsrepresentant. De siste dagene har Moss Avis hatt en serie saker om integrering. Bakgrunnen er at Moss kommune er i ferd med å lage en helhetlig integreringsplan.

– Jeg leste i Moss Avis tirsdag at Gretha Kant (H) vil stille mer krav til innvandrere. Det synes jeg er bra, og dette har vi i Frp alltid ment. Men jeg må si at jeg ble overrasket over de to eksemplene til krav som Kant trakk fram, nemlig at de bør lære seg å klippe plenen i hagene sine og hvordan vi i Norge kildesorterer søppel, sier Wiborg.

Wiborg mener at de to eksemplene Kant trakk fram viser at hun og Høyre ikke forstår alvoret i situasjonen.

– Det aller viktigste kravet vi må sette er at de må lære seg norsk. Lørdag skrev Moss Avis at over 500 elever i grunnskolen i Moss ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Dette tallet er etter mitt syn alarmerende høyt, sier Wiborg.

Han mener at innvandrere som ikke kan norsk bør miste retten til familiegjenforening fram til de har lært seg norsk.

– Innvandrere som ikke vil lære seg norsk bør også miste hele eller deler av den økonomiske bistanden de mottar fra det offentlige. Det blir for passivt hvis de bare kan sitte hjemme og motta penger, mener Wiborg.