– Dette gjelder i all undervisning, det er egentlig der skillet går. Det er slik at i alle undervisningssituasjoner; forelesninger, øvingssituasjoner eller testsituasjoner som eksamen, mener vi at det ut fra faglige vurderinger ikke er forsvarlig med heldekkende ansiktsplagg. Det er blant annet av hensyn til at elevene har krav på et læringsutbytte når de studerer hos oss. Skal vi oppfylle det læringsutbyttet, mener vi at det ikke er riktig å bruke plagg av typen niqab i våre undervisningssituasjoner, sier rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold til Fredriksstad Blad.

Greit i kantina

Det var torsdag i forrige uke at høgskolestyret vedtok retningslinjer for bruk av ansiktsdekkende plagg på skolen. Retningslinjene gjelder fra neste studieår høsten 2015.  Mens høgskolestyret sier nei til ansiktsdekkende plagg i selve undervisningen eller ved eksamener, legger ikke skolen seg bort i studentenes bruk av niqab og andre plagg som dekker til ansiktet på skoleområdene der det ikke drives undervisning.

– I alle andre deler av studentlivet på skolen er det tillatt, det være seg i biblioteket, kantina, vrimleområdene eller uteområdene. Der er regelen hos oss som på andre offentlige områder, sier Blom.

Gjelder nye studenter

Reglene som trer i kraft neste år, gjelder for nye studenter. Allerede i dag er det noen studenter ved høyskolen som bruker niqab.

– Vi har et fåtall studenter som bruker niqab i dag. For de få studentene som dette gjelder, skal vi jobbe for å løse det på best mulig måte.

– Blir det slik at de kan fortsette å bruke niqab i undervisningssituasjonen, mens nye studenter ikke kan det?

– Vi skal ha en dialog med dem, og dette er en del av det vi skal løse på en fornuftig måte, sier Blom.

Ikke hatt regler tidligere

Høgskolen i Østfold har aldri hatt noen regler for bruk av ansiktsdekkende plagg tidligere, slik enkelte andre høyskoler og universiteter har. Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo og Akershus er blant utdanningsinstitusjonene som har innført restriksjoner hittil.

– Det som er viktig å få frem, er at det har vært en bred høringsrunde forut for dette vedtaket. Både ansatte og studenter har vært hørt, og vi har sett på hvordan andre universiteter og høyskoler har løst dette. Kunnskapsdepartementet har jo ikke satt noen eksplisitte regler for dette, sier Blom.