Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant fra Ap, hadde en tankevekkende artikkel i Aftenposten nylig. Det dreide seg om demografisk forskning og sammensetning av befolkningen. Det et nok tilfeldig at denne artikkelen dukker opp samtidig som Moss kommune ønsker å ta imot asylsøkere fra Moria leiren på Lesbos, men det henger på en måte sammen. Jeg skal ikke ta stilling til hva Moss bør gjøre, men heller se litt på utfordringene.

Det er to retninger slik jeg ser det, enten tar man mot et antall asylsøkere, barn, familier eller andre uten annen vurdering enn at det er det riktige å gjøre for å hjelpe i en anstrengt situasjon, uten å ta stilling til eventuelle konsekvenser, eller man vurderer muligheter og konsekvenser før man tar en beslutning.

Fra Marthinsens artikkel sies det videre; De langsiktige effektene av økt migrasjon er et politisk minefelt hvor behovet for faktabaserte analyser er stort. Fruktbarheten i Norge er på et historisk lavnivå. I 2009 var den på 1,98 barn pr. kvinne. I 2018 var den nede på 1,56. Så egentlig ser det ut som at vi blir færre.

Hva finnes av faktabaserte analyser? Statistisk sentralbyrå (SSB) har blant annet statistikk og framskrivinger og Brockmann utvalget ved professor Grete Brochmann har ledet en gruppe som har sett på langsiktige konsekvenser av høy innvandring for norske velferdsordninger. Hun peker på at det i fremtiden kan bli avgjørende for den norske velferdsmodellen at innvandrere blir bedre integrert i samfunn og arbeidsliv.

Om nå Moss skal vurdere konsekvensene ved å ta imot flere flyktninger er det fristende å se til Fredrikstad og et innlegg i Dagsavisen fra juli 2019 hvor Frp mente at Fredrikstad måtte ta en bosettingspause. Tall fra SSB viste at i 2017 hadde Fredrikstad 13,5 % innvandrere mens Moss hadde 16,2 % (personer født i utlandet) og Rygge 11,2 %. Spørsmålet blir, er Moss og Fredrikstad sammenlignbare eller er utfordringene større i Moss siden andelen innvandrere er større. Flyktninggruppen i tallene fra (SSB) er i mindretall, men det er den gruppen som det knyttes flest økonomiske utfordringer til.

Fredrikstad kommune har gjennomført flere levekårskartlegginger og eksempelet fra Fredrikstad viser til at kommunen mottar integreringsmidler i fem år. For Moss sin del beløp dette seg til 66 millioner i 2019, en nedgang fra 2018 hvor tilskuddet var 79 millioner. Eksempelet fra Fredrikstad viser videre at gjennomsnittlig kostnad for kommunen er 15 000 i måneden for husleier til familier med barn. Bokostnadene, strøm og forsikring kommer i tillegg til sosialhjelpen. For en familie betaler kommunen husleie, strøm, forsikringer, barnehage, SFO, lege, tannlege, sykler, tolketjenester med mere ifølge NAV-sjefens presentasjon til Helse- og velferdsutvalget tidligere i år, i tillegg til kontanter. Jeg har ikke sett tall for Moss. Barnehage, skole og SFO representerer også store utfordringer. Poenget er, blir utgiftene vurdert før man sier ja til økt bosetting av flyktninger. Det blir de sikkert, men kanskje med vel sterke politiske briller på.

Nå har norske myndigheter besluttet at det skal hentes 50 flyktninger fra Hellas. Det er flyktninger hvor sikkerhetsrisikoen ved å ta de inn i landet også skal vurderes. Om alle vil komme fra Moria leiren er usikkert.

Dette med sikkerhet knyttet til innvandring er et ømtålig tema, men i disse dager har det kommet så mange signaler fra Sverige, at vi i Norge som på mange måter alltid har sammenlignet oss med Sverige bør merke seg hva som skjer i nabolandet. Tall fra Statistiska Centralbyrån i Sverige viste at 64 prosent av flyktninger til Malmö sto uten jobb etter ti år i landet.

Fra tid til annen hører vi «skal Norge redde verden». Det er det samme som sies i Hellas når den greske regjeringen ikke greier å returnere folk til de landene de kommer fra når landene ikke vil ta imot dem.

Aftenposten hadde denne overskriften nylig; «Kriminelle gjenger regjerer svenske forsteder». Storbyene Stockholm, Malmö og Göteborg er mest utsatt, i tillegg til Jönköping, Landskrona og Södertälje, skriver Aftonbladet.

Mange mener at det eneste riktige å gjøre er å ta imot flyktninger fra Moria leiren, men er det det? Nå er det ikke sikkert at det kommer noen fra denne leiren i det hele tatt, men flyktninger fra Syria som må sikkerhetsklareres før de kommer. Debatten i Sverige når det gjelder problemene som har oppstått går nå på om det har med oppvekstvilkår eller kultur å gjøre. Det er vel egentlig den samme debatten vi har her i landet, så hva gjør vi. Er vi virkelig bedre enn svenskene. Jeg ser i Moss Avis at det foreslås kanskje 2000 til Norge, har ikke Sverige vist oss at massiv innvandring ikke er så lurt.

Posisjonen i Moss er sitt ansvar bevisst kunne vi lese i Moss Avis. Jeg mener at i en så viktig sak burde i alle fall både posisjon og opposisjon være enige før de kommer med et tall.