Inspiria med kjempesatsing i sommer – venter unik storleveranse fra Mexico

Inspiria Science Center på Grålum gjør noe de og ingen andre i Norge aldri har gjort før.