Gå til sidens hovedinnhold

Integrering: Sterkere innsats må til

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev

I disse dager behandler Stortinget regjeringens forslag til ny integreringslov. Loven viser en tydelig kurs der kunnskap og kortest mulig vei fra mottak til arbeidsliv er målet.

Det er gjennom arbeid og evne til å forsørge oss selv og våre familier vi alle har det beste utgangspunktet for et rikt og godt liv. Dette gjelder selvsagt også for våre nye borgere. Det å lykkes i integreringspolitikken er noe av det viktigste vi kan oppnå, og avgjørende for å videreføre et trygt samfunn med høy tillit oss imellom. Utenforskap vil alltid være en rot til negativ samfunnsutvikling.

Den nye integreringsloven staker ut en klar kurs mot arbeidslivet. Tidlig kvalifisering skal gi innvandrerne begynnende kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv allerede i mottakene. Kompetansekartlegging før bosetting skal gi oss bedre muligheter til å bosette folk der relevante jobber finnes. Individuelle opplæringsplaner skal gi bedre tilpasset opplæring og bedre uttelling for den kompetansen flyktningene har med seg fra hjemlandet.

En integreringskontrakt skal gjøre det tydelig hva som forventes av deltageren, og hvilke forpliktelser kommunene har til opplæring og tilrettelegging. Rett og plikt til karriereveiledning gir deltageren nødvendig.

Selv om mange innvandrere kommer ganske fort i arbeid, forteller forskningen oss dessverre også at frafallet er stort. Grunnen er dessverre ofte at flyktningene har liten formell kompetanse og er i utsatte jobber, særlig i perioder da arbeidsledigheten er stor. Det er derfor svært viktig at vi tar oss den tiden som skal til for at opplæringen ved ankomst skal bli god nok. For å møte dette krever den nye integreringsloven at det utarbeides klare individuelle opplæringsmål der formalkompetanse og gode norskkunnskaper står sentralt.

I arbeidet med integreringspolitikken har jeg møtt mange som jobber med dette feltet rundt om i kommunene. Gjennomgående har dette vært en svært positiv opplevelse der jeg har møtt mange som står i integreringsarbeidet til daglig.

Jeg håper vi gjennom den nye integreringsloven legger en hensiktsmessig ramme for arbeidet, og at vi i fremtiden får se gode resultater av den utrolig viktige innsatsen som gjøres.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.