Som Moss Avis har skrevet i en serie artikler de siste dagene, har rådmannen laget et forslag til integreringsplan. Planen behandles av helse- og sosialutvalget i kveld. Der er Kant utvalgsleder.

– Jeg synes mye er bra i planforslaget fra rådmannen. Men mange av innvandrerne som bosetter seg i Moss kommer rett fra helt fremmede kulturer. Da kan vi ikke forvente at de av seg selv skal kunne vite hvordan vi som allerede bor her gjør saker og ting, sier Kant.

Skarp kritikk

Hun mener derfor at det bør stilles krav til innvandrerne om at de må ta imot opplæring i en del ting som er en selvfølge for nordmenn flest.

– For eksempel bør innvandrere lære hvordan vi som bor her i landet pleier å klippe plenene i hagene våre, og hvordan vi kildesorterer og tømmer søppelet vårt. Vi må stille noen krav, slik at alle kan bli godt integrerte, mener Kant.

Fred Jørgen Evensen (Ap) synes planen inneholder mye fint. Den tar for seg en rekke samfunnsområder, deriblant boforhold, opplæring og jobbutsikter.

– Ap vil gå noe dypere inn i planforslaget før vi kommer med våre meninger. Men vi håper at planforslaget inneholder nok opplysninger til at også Frp nå kan si ja til å ta imot flere flyktninger. Frp har jo flere ganger tidligere etterlyst mer informasjon før de eventuelt kan bli med på å bosette nye flyktninger, sier Evensen og spiller ballen over til Frp.

Dette avvises derimot kontant av Anne Bramo (Frp), varaordfører og Frps gruppeleder i bystyret.

– Etter mitt syn er det grunn til å rette skarp kritikk mot rådmannen for dette planforslaget. Bystyret vedtok at rådmannen skulle lage et forslag til en helhetlig integreringsplan, med henblikk på å gjøre Moss til en foregangskommune på integrering. Det mener jeg at rådmannen ikke har klart, sier Bramo.

Lang vei å gå

Hun reagerer blant annet sterkt på at rådmannen skriver at hun ikke har funnet penger til samarbeid med frivillig sektor når det gjelder integrering.

– Det trengs ikke penger, men dialog, for å få til et samarbeid mellom kommunen og frivillige. Å spille på lag med frivilligheten vil være en forutsetning for at Moss kommune skal bli gode på integrering, mener Bramo.

Hun håper at politikere fra andre partier nå vil slutte å si fra bystyrets talerstol at Moss er gode på integrering, noe Bramo altså mener at Moss ikke er.

– Jeg leste i Moss Avis på lørdag om Navaratnam Karunaivel fra Sri Lanka, som har lært seg norsk på rekordtid, har norske venner, og som er klar for å søke seg jobb. Han er et godt eksempel på en innvandrer som klarer å integrere seg bra. Men Moss får også flyktninger fra land i Afrika hvor det er analfabete. Vi har en lang vei å gå før vi kan klare å integrere disse godt. Frp sier nei til å ta imot flere flyktninger før vi blir bedre på integrering, understreker Bramo.