Søndagene 26. januar, 9. og 23. februar og 8. mars ønsker duoen i ungdomsbedriften «En hjelpende hånd» velkommen til Frivillighetens Hus på Høyenhall.

– Her vil vi tilby bingo, quiz og gjerne og også en felles rusletur ned i sentrum for dem som ønsker det. Vi er åpne for deltakernes ønsker, sier Thea og Asma om tilbudet. Som altså ikke er gratis.

– Å starte og drive en ungdomsbedrift er et skoleprosjekt. Vi må tjene penger, så det koster 80 kroner i timen å delta. Arrangementene varer i to timer, men man kan altså velge å være med i bare én time, forteller jentene til Moss Avis.

Livsgnist for eldre

Hensikten er i hvert fall god: Å bidra til at ensomme, eldre mossinger kommer seg ut blant folk, sosialiserer seg og har det hyggelig.

– Vi skal oppmuntre og gi de eldre tilbake livsgnisten. Tilbudet er billig slik at de fleste har muligheten til å få hjelp av oss. Og vi tilbyr veldig god kundeservice, het det i den første reklamebrosjyren for tiltaket.

– Det finnes vel også gratistilbud for eldre, slik som Livsglede for Eldre?

– Ja, det er en konkurrent. Og de arbeider frivillig, mens vi må tjene penger. Men de har ikke det samme tilbudet som oss. Helsefaglinja på Malakoff videregående skole er med i Livsglede for Eldre. Vi har vurdert et samarbeid med dem, og vil ta en prat med dem, sier Thea og Asma.

Får låne lokaler

I tillegg til å jobbe fram bedriftens konsept, har de laget og delt ut brosjyrer om tiltaket – og altså tatt kontakt med pressen, Moss Avis.

– I forberedelsene har vi også vært i kontakt med leder Torill Sørenssen i Frivilligsentralen i Moss, og vi får låne lokaler i Frivillighetens Hus disse søndagene. Det er vi veldig takknemlige for, sier de to ungdomsbedriftslederne.

– Dere tilbyr ikke hjemmebesøk?

– Nei, vi fant ut at det er lettere om de eldre kommer til et stort lokale. Da kan vi glede flere samtidig. Vi vurderte å tilby å besøke eldre på sykehjem, men vi fant ut at vi måtte begrense oss, forklarer Thea og Asma – som understreker at alle er velkommen.