Gå til sidens hovedinnhold

Invitert til møte med Moss kommune: – Vår jobb er å redusere usikkerhet om grunnforhold

Moss kommune har invitert geologen bak det oppsiktsvekkende notatet om grunnforholdene i kvikkleiresonen Moss havn, Erling Siggerud, til et møte fredag.

For abonnenter

– Jeg kontaktet selskapet og ba om å få en demonstrasjon, forteller kommunens direktør for plan, miljø og teknikk Torunn Årset til Moss Avis.

Siggerud og hans selskap står bak notatet som leder Jonathan Parker i Bedre Byutvikling Moss la fram for politikerne i Plan, bygg og teknisk forrige mandag.

LES OGSÅ: Jernbaneutbyggingen: Ny strid om grunnforholdene i Moss

Siggerud mener at kvikkleiresonen er i risikoklasse 5, og i notatet skriver den meget erfarne geologen:

– Både jernbaneutbyggingen i Moss og Moss kommune vil være tjent med å etablere en helhetlig, systematisk, digital, 4D-geomodell. Det vil kunne systematisk og kvantitativ adressere den usikkerhet som er avdekket i geologien i området.

Vitebegjærlig

Bane NOR har fastslått at de er trygge på at de har den fagekspertisen de trenger for å gjennomføre en sikker utbygging i Moss. Moss kommune har derimot tatt kontakt med Digital Geologi.

– Jeg tok initiativet til møtet. Blant annet med bakgrunn i en henvendelse fra Moss Avis i august om selskapet, men også ut fra hva som har kommet fram i mediene den siste tiden, sier Torunn Årset.

– Jeg vil gjerne ved selvsyn få se metodene deres og få vite mer om dette selskapet. Men kommunen har ikke planer om å bestille noe fra dem ennå, sier direktøren.

Strenge restriksjoner

Digital Geologi mener at Moss kommune bør gjøre en geofysisk kartlegging av sonen Moss havn, pluss Værlebukta.

Kvikkleiresonene Moss havn og Moss sentrum ble kartlagt av NGI, etter undersøkelser gjort på oppdrag fra Bane NOR og Moss kommune i 2020. I januar i år ble det informert om disse sonene og umiddelbare restriksjoner.

– Innenfor sonene er det ikke tillatt med tiltak som kan svekke områdestabiliteten. I reguleringsplaner og byggesaker i dette området må det gjøres videre geotekniske vurderinger, het det fra direktør Torunn Årset i Moss kommune.

– Alt raser neppe i ett skred

I NGI-rapporten fra januar i år heter det:

«En faresone er et antatt maksimalt løsneområde for et områdeskred. For sonen Moss Havn er det lite sannsynlig at hele sonen løsner dersom det går et initialskred innad i sonen på grunn av relativt varierende grunnforhold. Muligens burde sonen vært inndelt i flere mindre soner, men dette har vist seg vanskelig. Det er derfor valgt å beholde sonen Moss Havn som en stor sone.»

– En utvidet geologisk kartlegging vil kunne konkretisere de varierende grunnforholdene NGI omtaler. Vår jobb er først og fremst å redusere usikkerhet angående grunnforhold, sier Erling Siggerud til Moss Avis.

Invitert til et møte

I midten av august svarte Torunn Årset slik da Moss Avis spurte om det var aktuelt for kommunen å bestille georadar-kartlegging i Moss – ett av Digital Geologis verktøyer:

– Vi registrerer at det geotekniske fagmiljøet er veldig delt i synet på om denne metodikken. Før kommunen kan ta stilling til om dette skulle være aktuelt å gjennomføre her hos oss må vi være trygge på at metoden er kvalitetsmessig sikker og dermed kan benyttes. Vi følger debatten og utviklingen på dette området, og vil som sagt vurdere det dersom dette viser seg å kunne avdekke kvikkleiresoner på en enklere måte enn i dag.

Så, i møtet i PBT forrige mandag, opplyste hun at Digital Geologi skal få presentere seg og sine tjenester for Moss kommune i et møte i september.

Møtes fredag

– Ja, vi er invitert til et møte med Moss kommune fredag denne uken. Der vil vi gjøre fire ting, sier Erling Siggerud.

– Vi vil fortelle hvem vi er. Vi vil fortelle om historien vår og selskapet vårt. Vi vil forklare hva vi gjør. Og vi vil komme inn på noe av hva vi har sett gjennom arbeidet med notatet om de geologiske forholdene som Moss Avis nylig omtalte.

LES OGSÅ: Jernbaneutbyggingen: Prosjektsjef i Statsbygg gir geologen med brannfakkelen god omtale

– Hva vil deres tjenester eventuelt koste Moss kommune?

– Det spørs jo hvor omfattende arbeid kommunen skulle ønske. Av konkurransehensyn opplyser vi ikke om pris i mediene, svarer Erling Siggerud.

Ønsker åpenhet

Han mener at Moss kommune bør kreve å få utlevert dataene fra grunnboringene NGI har gjort for kommunen og for Bane NOR i Moss.

– NGI har gjort dette arbeidet på oppdrag fra en statlig aktør og en kommunal myndighet, og undersøkelsene er blitt betalt med offentlige midler. Derfor bør offentligheten få tilgang til disse dataene, framholder Siggerud.

Moss Avis har fått beskjed fra Bane NOR om at boredataene ikke deles. Etter hva Moss Avis forstår beholdt NGI rettighetene til denne informasjonen da avtalen om å utarbeide en ny områdestabilitsrapport ble inngått.

Kommentarer til denne saken