Gå til sidens hovedinnhold

Involvering, samarbeid og jubileumsfest

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kronikk

Når kommunepolitikerne møtes den 11. desember på Rygge ungdomsskole vet vi at det høyst sannsynlig er flertall til å si et nei til videre utredning av fergevei gjennom vernet kulturlandskap i Rygge, det såkalte Alternativ 1. Men det kan vise seg å ha betydning hva møteleder mener om den innspilte interpellasjonen.

Vi i«Nei til fergeleie på Feste og rasering av Ryggelandskapet» var kjapt ute med våre underskrifter til ordfører Tollerud. 770 personer hadde signert oppropet på bare på to uker. Det fortsetter å rulle på, nå har vi over 1100 underskrifter. Sist helg sto folk fra både Rygge og Moss i kø for å få skrive under på listene våre – «For bevaring av herregårdslandskapet i Rygge». De var stolte over vår innbyggerinvolvering.

Vi har jobbet mye for at det skal være lett å forstå hvor uaktuelt det er å røre akkurat dette unike landskapsvernområdet. Vi har snakket med alle partier, og kjenner vi oss ganske trygge på at ingen av partiene vil finne på å gå inn for Alternativ 1. Derfor har vi ment at Alternativ 1 kan tas ut av den videre prosessen. Det hersker likevel en usikkerhet når det gjelder et av partiene.

I vårt møte med ordfører Hanne Tollerud i november, konstaterte hun at det store landskapsvernområdet rundt Værne kloster er flott og unikt. Vi tenker at det er betryggende for oss at det var nettopp Arbeiderpartiet og daværende statsminister Gro Harlem Brundtland som startet prosessene med «bærekraftig utvikling», som setter blant annet klima, miljø og jordvern i sentrum. I 1987 lanserte Brundtlandkommisjonen rapporten «Vår felles fremtid», som påpekte det som var avgjørende for offentlige politikere i miljøspørsmål, dette i store deler av verden. Kulturarven som vi i Moss og Rygge har hatt i flere tusen år på jordene sør for Værla, skal vi fortsette å ta vare på for all fremtid. Det er bærekraftig utvikling!

Fra sin tid som sentral aktør i regjeringen vet heldigvis ordfører Tollerud hva «bærekraft» betyr. Et tydelig nei nå til videre utredning av Alternativ 1 stopper all inngripen i Moss sitt helt unike landskap.

Det er ikke mange ordførere som kan smykke seg med å ha to uberørte, vernede Herregårdslandskap innenfor bygrensen. Kanskje den eneste i hele Norden! Det bør ligge stolthet i slikt. Vi vil ikke at matjorden, naturlandskapet og kulturskattene i Rygge skal legges ut og selges på billigsalg til en støyende, forurensende riksvei, og det tror vi ikke heller ikke ordføreren vil.

Vår interessegruppe har kun to formål det er at det ikke blir vedtatt å flytte fergeleie til Feste eller Revlingen, og at RV19 i Alternativ 1 blir fjernet som alternativ veitrase straks! Det er ikke fare for at noen i ettertid kan kritisere og lage etterspill hvis dette alternativet ikke ble mer utredet nå. Men desto større fare for at «bordet fanger» hvis den får leve videre, fordi den er billigere i kroner og øre. Vi synes det er lurt at samtlige partier støtter opp om den interpellasjonen som er lagt inn til kommunestyremøtet den 11. desember. På den måten kan vi alle bruke tid og krefter på det som er viktig å få til, nemlig en tunnel under byen

Innbyggerinvolvering er et ord som mye brukes nå. Det setter vi pris på! For oss betyr det at vi skal lytte til dere som politikere, men det betyr også at dere skal lytte til oss. Dere har forslag, vi har forslag. Vi har spørsmål som vi lurer på, og vi formoder at også dere har uavklarte ting som det kan være greit å få belyst. Vi erfarer at innbyggerinvolvering har til hensikt å utveksle informasjon slik at uavklarte ting ikke blir stående uavklart. Vi respekterer deres kunnskap, fagekspertise og erfaring. Vi forventer at dere respekterer vår kunnskap, fagekspertise og erfaring. For at vi skal forstå deres tematikk og argumentasjonsrekker, er vi helt avhengig av dialog og ikke minst samarbeid. Det er det ordføreren som må gå i bresjen for. Og det vet vi at hun vil.

Svært mange støtter det at Alternativ 1 må tas ut av de videre i utredningene, men det spørs om det betyr nok for møtelederen i kommunestyret den 11. Hvis denne saken hadde handlet om at Rygge ikke kan eller vil bidra til å løse Rv19-knuten, hadde saken vært noe helt annet. Men slik er det ikke. For Alternativ 1 skiller seg ut på alle mulige måter. Områdene i Alternativ 1 innehar verdier av høy nasjonal verdi! Det er vel ikke uten grunn at Rygge-områdene er satt under landskapsvern i kongelig resolusjon, med paragrafer opp og ned i mente. Dette område er gitt prioritet som et av våre største og viktigste herregårdslandskap i Norge og i Norden! Det er så mange solide faglige argumenter som ordføreren allerede kjenner til, at det uten problemer kan forsvares å ta ut Alternativ 1 fra videre utredninger. Alternativer å velge sier du! Krev at Statens vegvesen lager flere og bedre alternativer, enn de tre som ligger på bordet i dag.

Med Bane Nor-saken som et trist minne om hvordan overstyring og manglende innbyggerinvolvering ble til et «åpent sår», må vi alle jobbe for at noe slik ikke gjentar seg. Om vi aldri så mye er politiker må vi likevel spille på lag! Vise evne til samarbeid. Nå skal vi gå inn i et nytt år, kanskje det beste året i byens historie! Jubileumsåret, og året hvor to gode naboer skal smis i «hymnens lenker». Vi er klare til å leve herrens glade hvetebrødsdager i mange år fremover! La ikke en fillete fergevei (som har ligget der i 100 år) ødelegge festen og «ekteskapet». Vi er alle enige om at RV19 skal i tunnel under byen, og da er det det vi må kjempe for! Det er derfor et samlet kommunestyre den 11. desember må bestemme at Alternativ 1 må tas ut av Statens vegvesens videre utredninger.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.