Våre eldre har blitt svært hardt rammet av koronapandemien i Norge. Det har vært hjerteskjærende å høre om ensomme eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk, og uten å kunne gå ut. Eldre på sykehjem som har blitt isolert og som ikke har sett sine kjære på flere måneder.

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett har FrP sikret en tiltakspakke på hele 400 millioner kroner til å bekjempe ensomhet blant eldre. Dette er like mye som barn og unge får. FrP mener at våre eldre ikke fortjener en krone mindre enn barn og unge. Begge disse gruppene har blitt svært hardt rammet under koronapandemien.

Med FrPs gjennomslag sikrer vi nå at det skal legges til rette for mer aktivitet og å løfte livskvaliteten for eldre. Pengene som nå kommer til de eldre skal være søkbare for frivillige organisasjoner, og jeg håper at både frivillige organisasjoner og kommuner nå ser muligheten til å gjøre hverdagen til de eldre mer meningsfull og mindre ensom. Tiltakspakken skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme.

Teknologi kan bidra til å bringe verden og de du er glad i helt inn i stuen. FrP har nå fått gjennomslag for å øke midlene kraftig til teknologi mot ensomhet, til 25 millioner kroner. Eldre på sykehjem fortjener også et skikkelig løft etter den tøffe tiden de har vært gjennom. FrP har nå sikret 100 millioner kroner til besøksverter, og 125 millioner kroner til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og til beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Isolasjon, ensomhet, usikkerhet og redsel har kostet mye for mange av våre eldre. Tilbakemeldinger bekrefter at svært mange eldre har hatt utfordrende tider siden samfunnet stengte ned i midten av mars. FrP mener at de eldre som har vært med å bygge opp velferdssamfunnet vi er så glade i og som aldri roper høyest, fortjener å bli satset på slik at vi kan bekjempe ensomhet og sikre mer livskvalitet.