Espen Klevmark, spør om kommunens krav er i takt med folks behov? Og slår fast at folk vet best selv hvordan bolig de har behov for og råd til. Til det siste så må jeg bemerke at det vel er banken som, på godt og vondt, forteller oss hva vi har råd til.. men jeg er helt enig i starten - folk vet nok best selv hva de har behov for. Jeg syntes også spørsmålet Espen stiller er interresant. Men syntes også Espen, som i sitt virke som styreleder i Høyda Utvikling og daglig leder i Enata Eiendom, burde stille seg spørsmålet: er markedet i takt med folks behov? Det syntes jeg er en enda mer interresant spørsmål.

Som kommune må en ta en mengde hensyn og betraktninger når en planlegger byutvikling og godkjenner nye byggeprosjekt. Det ligger i en mengde arbeid nedfelt i de regler, krav og normer som er satt. Vi skal ta hensyn til at vi, folk som skal bo, jobbe eller ferdes, i disse byggeprosjektene som blir til byer og tettsteder skal trives. Som utbygger er min, kanskje vil noen si litt naive, påstand at livet er mye enklere. Spørsmålet her blir: gir dette prosjektet avkastning og gevinst. Hvis ja - bygg, om nei - vent og se deg om etter noe mer lønnsomt.

Vi trenger å regulere bygg prosjekter for å skape gode steder og bo. Om markedet hadde fått helt frie tøyler ville vi nok sett en mengde bitt små studio leiligheter, fordi små leiligheter selges med høyere kvadratmeterpris en større leiligheter. Om markedet fikk bestemme, ville universal utforming fått fyken og bygge standarden ville gått tiår tilbake for å senke byggekostnadene…osv.

Klevmark ber oss innse at høy boligstandard koster penger, dette driver prisene opp. Det ser også jeg, men jeg mener nok ikke at det er grunn god nok til å slippe markedskreftene fri. Heller det motsatte mener jeg. Jeg sier ja til et enda mer regulert boligmarked, et boligmarked med en tredje bolig sektor.

Det har lenge vært et politisk mål at nordmenn skal eie boligen de bor i, eierlinja er det vi er vant til i Norge. Nå ser vi at utviklingen går i motsatt retning, over en million nordmenn leier nå istede for å eie. I hovedstaden vår forteller sykepleierindeksen oss at bare 1,5% av boligene som er for salg er tilgjengelig for dem som har en god lønn på 630.000kr i året. I denne virkeligheten blir det viktigere en noen gang og holde stand og ta beslutninger som er gode for alle. Beslutninger som fremmer innbyggernes ønsker og ikke utbyggerens.

Jeg håper Espen Klevmark får brukt sine milliardinvesteringer på Høyda området, og at dette blir til et område til stor glede for byens befolkning og jeg håper også kommunens folk sier - ja når du kan og nei når du må.

Jeg sier Ja til boliger folk har lyst og råd til å bo i, av god standard som kan tas i bruk av alle.