«Inn på tunet» er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, levert av private aktører. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Anette Mjelde (Ny Kurs) tok til orde for at «Inn på tunet» skulle tas ut av demensplanen da saken ble behandlet i kommunestyret 8. november.

LES OGSÅ: Et lite skritt nærmere «Inn på tunet» i Moss

Begrunnelsen var at hun mener det vil kunne få fortgang i igangsettelsen av opplegget. Hun viste også til at «Inn på tunet» er et godt og veldokumentert arbeid for å fremme helse og trivsel.

Men Mjelde fikk ikke flertallet med på å ta dette opplegget ut av arbeidet med å lage demensplan.

Helhet

Fred-Jørgen Evensen (Ap) var opptatt av å se helheten i dette og mente det ville være feil å ta «Inn på tunet» ut av demensplanen.

– Per i dag er det ingen gårder i Moss som er «Inn på tunet»-sertifiserte. Hvis vi skal lyse ut en anbudskonkurranse for dette, er det viktig at våre gårder kan delta. Vi må ivareta de flotte gårdene vi har i den nye landbrukskommunen Moss, sa Evensen.

LES OGSÅ: Hege (55) og Heidi (56) er budsjettvinnere i Moss: – Flott at det skal satses på trivsel og folkehelse

Derimot var det tverrpolitisk enighet om at «Inn på tunet» etter hvert også kan omfatte andre grupper enn personer med demens, deriblant barn og unge, mennesker med rusproblemer og personer med nedsatt funksjonsnedsettelse.

Statsforvalteren påpeker at «Inn på tunet» kan være et godt tilbud til demensrammede, og at dette tilbudet ses på som en nasjonal satsing som omtales både i blant annet Regjeringens Demensplan 2025 og «Leve hele livet»-reformen.