I vårt moderne samfunn er det på sin plass med konkurranseutsettelse av helse- og omsorgstjenester. Konkurranse på like vilkår fører til økt fokus på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil gi innbyggerne i Moss best tilbud og ikke minst et valg mellom kommunale og private helse- og omsorgstjenester!
 

Det er oppsiktsvekkende å lese at Ny Kurs Moss sin leder Trond Marthinsen mener at Moss kommunes ansatte ikke har «kompetansen som trengs for å utforme tilfredsstillende anbuds kriterier og kompetanse til å forhandle fram de beste avtalene og sist men ikke minst kompetanse til å følge opp de avtaler som er inngått». På bakgrunn av dette vil Ny Kurs ikke fortelle velgerne sine hva de mener om kommunes helse- og omsorgstilbud ... 
 

Høyre har tiltro til at Moss kommunes ansatte har den kompetansen som trengs for å kunne utforme tilfredsstillende anbud, og ikke minst å følge opp inngåtte avtaler. Samfunnet i dag ønsker frihet til å kunne velge mellom kommunale og private aktører i helse- og omsorgstjenesten. Kanskje Ny Kurs også burde ta et standpunkt til hva de ønsker og ikke minst velge å ha tiltro til kommunes ansatte!

Vi i Moss Høyre vil:

– at alle innbyggere som trenger det skal ha tilstrekkelig med gode tilbud innen helse og omsorgsområdet og i størst mulig grad kunne velge hvem som skal gi omsorg
 

– sikre kvalitet i alle tjenester ved å prioritere kompetanseutvikling for ansatte, for å møte behovene hos pasienter og brukere med komplekse sykdomstilstander.