Viken FpU er nok en gang ute for å spre budskapet sitt om at oss arbeidstakere i Norge må få det verre. FpU er en organisasjon som har et vedtatt mål om å fjerne arbeidsmiljøloven, ta vekk sikkerheten vår i sykelønnen og nå skal de jaggu meg også ta fra oss søndagsfri. Vi i HK i Norge mener at søndagsfri gir oss muligheten til å være med dem vi er glad i, skaper sterke fellesskap og gir oss et pusterom til å være hele mennesker.

Høyresiden har levd lenge på løgnen om at søndagsåpne butikker vil føre til flere arbeidsplasser. Det har de ingen grunnlag for å si. FrP og Høyreregjeringen i 2018 lagde en egen utredning om søndagshandel. Den konkluderte med at søndagsarbeid ikke ville medføre flere arbeidsplasser eller antall arbeidstimer. Det er jo ikke slik at fordi butikkene er stengt på søndager at nordmenn faster seg gjennom denne delen av helgen. Vi handler allerede den maten på lørdagen. Det eneste avskaffelsen av søndagsfri ville medført er at kjøpmennene fordeler vaktene på en annen måte.

Med den utdaterte tittelene «formann» kan Julianne Ofstad fortelle at hun kjenner mange studenter som vil jobbe på søndag. De aller fleste i Norge ønsker å jobbe i greie og normale arbeidstider. Drømmen om en jobb å leve av og leve med, en drøm som ble vanskeligere med FrP i regjering i 7 år. Sammenlikningen til fylkeslaget mellom butikkarbeidere og sykepleiere er tynnere enn aspeløv. Vi skulle gjerne ønske det var mulig at sykepleiere og andre som er nødt til å jobbe på søndager også kunne hatt søndagsfri. Alle skjønner at helsetjenester må holde åpent.

Jeg tror heller ikke at FpU har tenkt over konsekvensene av forslaget. Det finnes mange tusen butikker i Norge, for ikke å snakke om hundretusenvis av butikkarbeidere. Fjerningen av søndagsfri vil bety at transportarbeidere må drive med mer varelevering på søndager. Ganske mange av oss har også en familie. Hvem skal da passe på ungene våre når vi ikke har søndagsfri? Da må FpU også sørge for at barnehager holder åpent på søndager. Det er ikke et samfunn jeg vil leve i. Vi syntes også at å si at regelverket er forvirrende er en total ansvarsfraskrivelse for FpU. Partiet deres styrte Norge i 7 år, og satt like lenge med like mange justisministre. Om de syntes lovverket er forvirrende for de ta det med egne partifeller.

FpU sitt syn på frihet er skremmende. Arbeidslivspolitikken de har ført de når de satt i regjering har vært katastrofal. FrP støttet å fjerne fagforeningers mulighet til kollektiv søksmålsrett, åpnet opp for generell adgang til midlertidige ansettelser, innførte 0-timerskontrakter og stemte for en realnedgang på fagforeningsfradraget. Samtidig strødde de rundt seg med skattekutt til Norges aller rikeste.

Vi i Handel og Kontor ønsker oss et samfunn der vi arbeidstakere kan leve gode og trygge liv. Svaret på Norges problemer er ikke å ta fra arbeidere frihet. Vårt forbund skal alltid jobbe for at de vi representerer har en jobb å leve av og en å leve med. Jeg syntes det er fryktelig rart at FpU ikke deler denne visjonen.