Gjerdrum hevder i leserinnlegg 31.7.19 at jeg blander epler og bananer når jeg argumenterer for at KrF i den kommende fireårsperioden ikke ønsker å privatisere, eller konkurranseutsette helse og omsorgstjenester i nye Moss kommune. Diskusjonen om hvorvidt konkurranseutsetting og privatisering er det samme, dukker opp fra tid til annen. Utfordringen er at de ulike formene og begrepene defineres forskjellig av de ulike aktørene, og at ordbruken som regel er strategisk valgt ut fra politiske hensyn. Bla. skriver NHO Service i sitt hefte om konkurranseutsetting, at det kun kan kalles privatisering dersom alle deler av tjenesten overføres av private.
Jeg mener at dersom det åpnes for private aktører på områder der det tidligere har vært kommunale, kan dette med rette kalles en privatisering. Privatisering som begrep er en sekkebetegnelse på ulike former for privat drift av offentlige tjenester som kommunen betaler for.
Vår oppgave som politikere er å sørge for effektive og gode tjenester til befolkningen. Hvis tjenester skal konkurranseutsettes eller privatiseres, er det ikke bare pris som blir viktig, vi må også ha på plass et bedre målesystem for kvalitet.
KrF er ikke prinipielt mot private aktører som tjenesteleverandører, men i den fasen vi går inn i nå, i Nye Moss, mener vi at det er viktig å gi kommunen mulighet og tid til å utvikle innovative og gode løsninger sammen.