Frp er det mest kvinnefintlige partiet på Stortinget. Når Carl I Hagen var leder bedyret han at "alenemødre som ved uansvarlig livsførsel har seg selv å takke for at de har kommet i denne situasjonen". Retorikken til Frp har dessverre ikke forandret seg stort, innvandringspolitisk talsperson for Frp har utalt at "det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn" og Frp sin leder Sylvi Listhaug mener at "menn og kvinner i Norge er «nok likestilt»". I følge Frp skal de tradisjonelle kjønnsmønstrene forsvares og vi skal utvikle oss så sakte som mulig. Jeg mener vi kan og bør veie opp for tidligere kjønnsmønstrene som har lagt føringer i samfunnet, det er viktige steg i retning av et fullverdig likestilt samfunn.

Påstanden fremsatt av Eriksen, om at det skal mangle kvinner i Moss å hedre er helt søkt, de er det fler av enn alle byens gater. At det blir mindre ærerikt må i så fall kun være i Frp sine øyne. Det at Frp tar avstand fra mitt forslag ser jeg på som direkte skryt. Avslutningsvis vil jeg til tross for at jeg og Eriksen er rykende uenige i denne saken, ønske alle stemmer velkomne i debatten.